Copyright 2020 - Obec Báhoň
Zariadenie opatrovateľskej služby, Potočná ul. č. 13, tel. 033/6455 444

Vedúca: Lucia Zemčíková

 

Domov sociálnych služieb pre dospelých, Ulica SNP č.38, tel. 033/6455150

Riaditeľka: Ing. Mária Vráblová

Vlastník: Bratislavský samosprávny kraj


f t g