Copyright 2018 - Obec Báhoň

 Kostol v obci Rímskokatolícka cirkev
  
Rímskokatolícky farský úrad 

  Ulica SNP 64
  tel. 033/6455 334
  email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Správca farnosti:
  dp. Ján Behula 0911 911 806

  Duchovný vo farnosti: 
  dp. Ján Jakúbek

  Sväté omše zvyčajne
  Pondelok - Piatok: 18:00 (Dec., Jan.: 17:00)
  Streda s účasťou detí : 18:00
  Ústav sociálnej starostlivosti (ÚSS), streda : 14:00
  Jarná, štvrtok : 17:00
  Sobota : 8:00 (zmena!)
  Nedeľa : 7:30 a 10:30
  Nedeľa Jarná : 9:00

Krížová cesta v piatok o 17:30, v  nedeľu o 15:00  K dispozícii je aj farská stránka na www.bahon.org

 ZMENA!! OD PONDELKA SÚ SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 18:00!!

 Presný rozpis nájdete na tabuli pred kostolom alebo tu na webe. 

 

BOHOSLUŽBY 
od 19.3. do 25.3. 2018

 čas (miesto) a úmysel

 PONDELOK
 19
.3.

Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

 18:00 - Za zdravie a Božie požehnanie

 UTOROK
 20.3.

 

 18:00 - Za živých a zosnulých členov Ružencového bratstva

 STREDA
 21
.3.

 14:00 - ÚSS - Sv. omša na úmysel celebranta

 18:00 - Za + manžela Stanislava a dcéru Ľubicu

 ŠTVRTOK
 22.3.

 

 18:00 - Za + Jozefa Čaplu, rodičov a súrodencov

 17:00 -  Jarná - Za + rodičov Benedikta a Magdalénu Horváthových, starých rodičov a manžela Miroslava

 PIATOK
 23.3.

 

 17:30 - Modlitba Krížovej cesty

 18:00 - Za + rodičov a súrodencov Jarábkových

 SOBOTA
 24.3.

 

 8:00 - Za + Lýdiu a Eda

Od 9. 30 do 11. 30 bude v kostole veľká predveľkonočná sv. spoveď za účasti viacerých spovedníkov.

 NEDEĽA
 25.3.

 Kvetná nedeľa  – Nedeľa utrpenia Pána

 7:30 - Báhoň - Za farníkov

 9:00 - Jarná - Za + rodinu Rosenbergových

 10:30 - Báhoň - Za farníkov

15:00 - Krížová cesta

Pri všetkých sv. omšiach bude požehnanie bahniatok a slávnostný sprievod. Spievajú sa Pašie.


OZNAMY

Dnešnú nedeľu, 18. 3. 2018, máme 5. Pôstnu nedeľu – tzv. Smrtnú nedeľu. Kríže sa na znak tajomstva nášho vykúpenia zakryjú fialovou látkou až do obradov Veľkého piatku. Otcovia biskupi vyhlásili dnešnú nedeľu zbierku na podporu prenasledovaných kresťanov a utečencov. Pán Boh odmeň vašu štedrosť!  O 15. 00 hod. sa v kostole spoločne pomodlíme Krížovú cestu. Predmodlievať sa budú túto nedeľu naši manželia.

Chcem zo srdca poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o organizáciu a priebeh Benefičného koncertu minulú nedeľu. Na obnovu chrámu sa vyzbieralo pri tejto príležitosti 530 Eur. Pán Boh zaplať! Taktiež chcem zo srdca poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili veľkého predveľkonočného upratovania kostola a okolia. Nech vás Pán Boh odmení!

Ktorí chcete a môžete, pozývame vás, aby ste 2 percentami zo svojej dane podporili naše farské občianske združenie Rodina sv. Františka. Získané prostriedky budú použité na obnovu nášho kostola. Pán Boh odmeň vašu pomoc!

Chcem nás všetkých povzbudiť, aby sme si na Pôst očistili srdce dobrou svätou spoveďou a zvolili si nejaké predsavzatie, ktorým si budeme cvičiť vôľu a približovať sa k trpiacemu Pánovi. Všetkých pozývam na spoločné slávenie modlitby Krížovej cesty v piatky a v nedele a zvlášť pozývam aj prvoprijímajúce deti s rodičmi.

Vo štvrtok bude v Jarnej pol hodinu pred sv. omšou spovedanie, pred tým spoveď chorých. Prosím nahláste ich v sakristii.

V piatok, 23. 3. 2018, o 17. 30 hod. bude v kostole spoločná modlitba Krížovej cesty. O predmodlievanie poprosím našich mladých. Spoločnou modlitbou Krížovej cesty môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. V piatok od 9. 00 hod. bude spovedanie chorých pred Veľkou nocou. Prosím nahláste ich adresy v sakristii.

V sobotu, 24. 3. 2018, od 9. 30 do 11. 30 bude v Báhoni veľké predveľkonočné spovedanie za účasti viacerých spovedníkov. Prosím všetkých, ktorí môžeme, aby sme využili túto možnosť!

O upratovanie poprosím skupinu číslo 16. Pán Boh zaplať za vašu službu.

Sv. omše budú v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a v piatok v obvyklom čase o 18. 00 hod. V stredu o 14. 00 hod. bude aj sv. omša v ÚSS. Vo štvrtok bude aj sv. omša v Jarnej o 17. 00 hod. V sobotu bude sv. omša ráno o 8. 00 hod. V nedeľu, budú sv. omše ako obvykle.
 
Každý, kto by sa chcel zapojiť do bohoslužby čítaním čítania, prosieb alebo žalmu, najmä cez týždeň, nech príde v ten deň pred sv. omšou do sakristie.

Projekty obnovy kúrenia v kostole a prestavby sakristie môžeme podporiť aj finančne na čísle farského účtu SK42 0200 0000 0027 7044 9559.  Ďakujem vám za podporu.

Budúcu nedeľu, 25. 3. 2018, máme Kvetnú nedeľu – Nedeľu utrpenia Pána. Pri všetkých sv. omšiach bude požehnanie bahniatok a slávnostný sprievod. O 15. 00 hod. sa v kostole spoločne pomodlíme Krížovú cestu. O predmodlievanie poprosím naše rodiny.Svätý otec František cez svoje posolstvo na pôstne obdobie pozýva všetkých členov Cirkvi, aby sa horlivo vydali na cestu pôstnym obdobím za pomoci dávania almužny, pôstu a modlitby. „A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ (Mt 24,12)
Pri oltári Božského srdca je srdce, v ktorom láska na teraz vychladla. Za skutok almužny (služba, pomoc, darovanie), modlitby či  pôstu (alebo iného sebazáporu) si môžete nalepiť do srdca príslušný ohníček,  až  ho celé prežiari veľkonočný oheň.


Oznam k 2% z dane

OZNAM
Boli sme informovaní, že tlačivo na Vyhlásenie o 2% bolo nesprávne predvyplnené. Údaj IČO bol zarovnaný od ľavého okraja, pričom mal byť  od pravého, čo je v tomto roku zmena. Prosíme preto, aby ste použili nové opravené tlačivá, ktoré sú teraz dostupné na farskej stránke bahon.org alebo v predsieni kostola.  
Vďaka za porozumenie.

 V tomto roku je možné poskytnúť 2 % z dane pre OZ Rodina sv. Františka so sídlom na farskom úrade v Báhoni, založené na podnet farskej rady. Štatutárnym zástupcom je pán farár. Poukázaním tohoto príspevku prispejete na projekty opráv a obnovy kostola.

Potrebné tlačivá nájdete na tejto stránke. Predovšetkým je to tlačivo (stiahnete kliknutím)
VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Toto tlačivo (vyhlásenie) je po stiahnutí možné doplniť o Vaše údaje na počítači a nie je teda potrebné vypisovať ho ručne. Nezabudnite pri vypĺňaní dopísať aj dátum a podpísať ho! Údaje OZ sú už predvyplnené.

Ďalšie tlačivo zvyčajne dodá už vyplnené váš zamestnávateľ (ak ste ho o to požiadali v ročnom zúčtovaní dane - potvrdenie podľa paragrafu 50 zákona). Pokiaľ ste o vystavenie takého tlačiva nežiadali, zamestnávateľ vám poskytne iné potrvrdenie o odvedení dane, je potrebné vyplniť aj druhé tlačivo
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
Vyplňte ho a obe tlačivá zašlite daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska. Pre obyvateľov s trvalým pobytom v Báhoni je to Daňový úrad Pezinok, Moyzesova ul. č. 2, Pezinok 902 01.


 Vykurovanie kostola je v prevádzke.
  • Kúrenie JE SPUSTENÉ, tepelná pohoda v kostole v zimnom období sa zvýšila
  • Projekty splatenie obnovy kúrenia v kostole a prestavby sakristie môžeme podporiť aj finančne
    na čísle farského účtu SK42 0200 0000 0027 7044 9559.

    Nech Pán Boh hojne odmení vašu podporu a štedrosť!

f t g