Copyright 2018 - Obec Báhoň

 Kostol v obci Rímskokatolícka cirkev
  
Rímskokatolícky farský úrad 

  Ulica SNP 64
  tel. 033/6455 334
  email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Správca farnosti:
  dp. Ján Behula 0911 911 806

  Duchovný vo farnosti: 
  dp. Ján Jakúbek

  Sväté omše zvyčajne
  Pondelok - Piatok: 18:00 (Dec., Jan.: 17:00)
  Streda s účasťou detí : 18:00
  Ústav sociálnej starostlivosti (ÚSS), streda : 14:00
  Jarná, štvrtok : 17:00
  Sobota : 8:00 (zmena!)
  Nedeľa : 7:30 a 10:30
  Nedeľa Jarná : 9:00

 

 K dispozícii je aj farská stránka na www.bahon.org

 Presný rozpis omší nájdete na tabuli pred kostolom alebo tu na webe. 

BOHOSLUŽBY 
od 21.5. do 27.5. 2018

 Čas (miesto) a úmysel

 21.5. - PONDELOK
 Svätodušný pondelok. Sviatok Panny Márie – Matky Cirkvi

 18:00 - Za + Milana Švorca

 22.5. - UTOROK

 18:00 - Za + Michala a Máriu Švorcových, deti a vnuka

 23.5. - STREDA

 14:00 - ÚSS - Sv. omša na úmysel celebranta

 18:00 - Za + Jána a Magdalénu Dugovičových

 24.5. - ŠTVRTOK
 Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

 18:00 - Za zdravie a Božiu pomoc pre snúbencov Katku a Timoteja

 18:00 - Jarná - Za + Jozefa Bachratého

 25.5. - PIATOK

 18:00 - Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Gyrbákovú a deti
 I. svätá spoveď prvoprijímajúcich detí

 26.5. - SOBOTA
 Spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza

 8:00 - Za + Máriu a Imricha Gécových, syna Petra a starých rodičov Parajkových a Gécových
 Zdobenie kostola rodičmi prvoprijímajúcich detí

 Slávnosť Najsvätejšej Trojice 
 27.5. - NEDEĽA

 7:30 - Báhoň - Za farníkov

 !! 8:30 - Jarná - Za + Ferdinanda Glasu a rodičov

 !! 10:00 - Báhoň - Za prvoprijímajúce deti
  I. sväté prijímanie detí našej farnosti. Je to slávnosť celej farnosti. Myslime na naše deti a ich rodičov a rodiny vo svojich modlitbách.PONUKA kresťanského coachingu (coach [kouč ]= tréner).
 
Pre našu farnosť máme ponuku pomoci v riešení rodinných, pracovných a životných problémov od kresťanského "kouča", ktorým je Ing. Martina Strížencová.
Najľahšie je dohodnúť si  stretnutie pomocou formulára na internete na nasledovnom odkaze:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezV2Bv0ImaatY2Z_6nBmhZj1QbVYT5EiBwoqmu_dmiwv4F6w/viewform?usp=sf_link
 
Držíme palce a tešíme sa na stretnutie!


OZNAMY

Liturgický kalendár:

Dnešnú nedeľu, 20. 5. 2018, máme Slávnosť zoslania Ducha Svätého – Turíce, III. Najväčší sviatok roka. Kto tento deň nábožne recituje alebo spieva Veni Creator – Duchu Svätý, príď z neba, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. O 17. 00 hod. všetkých srdečne pozývame do kostola na Akadémiu k Duchu Svätému, pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, ktorú si pripravili spoločenstvá vo farnosti.

Minulú nedeľu sa v zbierke na Katolícke masmédiá vyzbieralo v Báhoni 373 Eur a v Jarnej 127 Eur. Pán Boh odmeň každý váš milodar!

V pondelok, 21. 5. 2018 máme Svätodušný pondelok a prvý krát sa v Cirkvi, na želanie sv. otca Františka, slávi Sviatok Panny Márie – Matky Cirkvi.
Vo štvrtok, 24. 5. 2018, máme sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Pripomíname si ním tajomstvo daru kňazstva a osobitne prosíme o Božie milosti pre všetkých kňazov.
V piatok, 25. 5. 2018, prvý krát pristúpia k sviatosti svätej spovede naše prvoprijímajúce deti. Od 15. 30 hod. dievčatá a od 16. 00 hod. chlapci. Prosím o asistenciu aspoň 4 rodičov. Sprevádzajme naše deti svojimi modlitbami.
 
Mesiac máj je mariánsky mesiac. Pred sv. omšami sa budeme spoločne modliť Loretánske litánie.
V sobotu, 26. 5. 2018, máme spomienku sv. Filipa Neriho, kňaza.

O upratovanie kostola poprosím skupinu č. 6. Rodičov prvoprijímajúcich detí prosím v sobotu o pomoc pri výzdobe kostola a okolia. Pán Boh odmeň vašu službu!

Sv. omše budú, v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a piatok v obvyklom čase o 18. 00 hod. V stredu bude aj sv. omša v ÚSS o 14. 00 hod. Vo štvrtok bude sv. omša i v Jarnej o 18. 00 hod. V nedeľu, na Slávnosť Najsvätejšej Trojice, bude farská sv. omša výnimočne o 10. 00 hod., nakoľko je v našej farnosti I. sv. prijímanie, ostatné sv. omše sú ako obvykle.
 
Každý, kto by sa chcel zapojiť do bohoslužby čítaním čítania, prosieb alebo žalmu, najmä cez týždeň, nech príde v ten deň pred sv. omšou do sakristie.
Projekty obnovy kúrenia v kostole a prestavby sakristie môžeme podporiť aj finančne na čísle farského účtu SK42 0200 0000 0027 7044 9559.  Ďakujem vám za podporu.

Budúcu nedeľu, 27. 5. 2018, máme Slávnosť Najsvätejšej Trojice a I. sv. prijímanie detí. Farská sv. omša bude o 10. 00 hod.! Veriacich, ktorí nemajú deti na I. sv. prijímaní poprosím, aby prišli na sv. omšu o 7. 30 alebo o 9. 00 v Jarnej. Deti so sviecami sa zhromaždia na terase pred farou o 9. 30 hod. Sprevádzajme prvoprijímajúce deti a ich rodiny svojimi modlitbami a buďme im príkladom!Harmonogram prípravy na I. sv. prijímanie 2018

19. 4. 2018 Skúška na I. sv. prijímanie – otázky, pracovný zošit   na hodine.

28. 4. 2018 Brigáda rodičov detí pri úprave okolia kostola od   9: 00 hod. do 12: 00 hod.

29. 4. 2018 Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí po sv. omši o 10: 30 v kostole

4. 5. 2018 Skúška rovnošiat na I. sv. prijímanie, účasť všetkých  rodičov s deťmi je nutná!

od 14. 5. do 25. 5.2018 Účasť detí na sv. omši o 18: 00 hod. a po nej nácvik do 19: 30.
                                      Prítomnosť všetkých detí je povinná!
                              
19. 5. 2018 Brigáda rodičov detí pri úprave okolia kostola od 9:00 hod. do 12:00 hod.


25. 5. 2018 Od 15: 30 hod. I. sv. spoveď detí – všetky dievčatá.
                   Od 16: 00 hod. I. sv. spoveď detí – všetci chlapci.
                   Prosím o asistovanie aspoň 4 rodičov.
                   Ostatní príbuzní môžu pristúpiť k sv. spovedi aj       
                   pred sv. omšami. Bez sv. spovedi nemôže dieťa                 
                   pristúpiť k I. sv. prijímaniu.                                        

26. 5. 2018 Rodičia detí – výzdoba kostola a okolia na slávnosť
                                                                                                               
27. 5. 2018 Pri sv. omši o 10:00 hod. Slávnosť I. sv.prijímania!


Projekty splatenia kúrenia a iných obnovení v kostole môžeme podporiť aj finančne na čísle farského účtu
SK42 0200 0000 0027 7044 9559.

Nech Pán Boh hojne odmení vašu podporu a štedrosť!


f t g