Copyright 2018 - Obec Báhoň

 Kostol v obci Rímskokatolícka cirkev
  
Rímskokatolícky farský úrad 

  Ulica SNP 64
  tel. 033/6455 334
  email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Správca farnosti:
  dp. Ján Behula 0911 911 806

  Duchovný vo farnosti: 
  dp. Ján Jakúbek

  Sväté omše zvyčajne
  Pondelok - Piatok: 18:00 (Dec., Jan.: 17:00)
  Streda s účasťou detí : 18:00
  Ústav sociálnej starostlivosti (ÚSS), streda : 14:00
  Jarná, štvrtok : 17:00
  Sobota : 8:00 (zmena!)
  Nedeľa : 7:30 a 10:30
  Nedeľa Jarná : 9:00

 

 K dispozícii je aj farská stránka na www.bahon.org

 Presný rozpis omší nájdete na tabuli pred kostolom alebo tu na webe. 

BOHOSLUŽBY 
od 12.11. do 18.11. 2018

 Čas (miesto) a úmysel

 12.11. - PONDELOK

Spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

 18:00 - Za + Františka a Serafínu Švorcových  a rodičov z oboch strán    

 13.11. - UTOROK

  18:00 - Za + Antona a Annu Koišových

 14.11. - STREDA

 

 14:00 - ÚSS, Sv. omša na úmysel celebranta

 18:00 - Za zdravie a Božie požehnanie pre rodičov

 15.11. - ŠTVRTOK

 

 18:00 - Za + Františka a Zlatku Švorcových 

 17:00 - Jarná - Sv. omša na úmysel celebranta

 16.11. - PIATOK

18:00 - Za + Ferdinanda Gašparoviča a rodičov z oboch strán

Po sv. omši bude na fare biblické stretnutie.

 17.11. - SOBOTA

Slávnostné zahájenie ľudových misií

Spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

 8:00 - Sv. omša nebude! 

18:00!   Za + Jána Krupu a rodičov Antona a Margitu

 18.11. - NEDEĽA - 
 33
. nedeľa v období „Cez rok“

 

 7:30 - Báhoň - Za farníkov

 9:00 - Jarná- Za + dcéru Ivanku Andrejkovičovú

 10:30 - Báhoň - Za farníkov

 14:00 - Misijná katechéza pre mužov

 15:00 - Misijná katechéza pre ženy

Všetkých srdečne pozývame!PONUKA kresťanského coachingu (coach [kouč ]= tréner).
 
Pre našu farnosť máme ponuku pomoci v riešení rodinných, pracovných a životných problémov od kresťanského "kouča", ktorým je Ing. Martina Strížencová.
Najľahšie je dohodnúť si  stretnutie pomocou formulára na internete na nasledovnom odkaze:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezV2Bv0ImaatY2Z_6nBmhZj1QbVYT5EiBwoqmu_dmiwv4F6w/viewform?usp=sf_link
 
Držíme palce a tešíme sa na stretnutie!


OZNAMY

Liturgický kalendár:

V pondelok, 12. 11. 2018, slávime spomienku sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka.

V stredu 14. 11. 2018, bude aj sv. omša v ÚSS o 14. 00 hod.!

Vo štvrtok, 15. 11. 2018, bude o 17. 00 hod. sv. omša v Jarnej!

V piatok, 16. 11. 2018, bude po sv. omši na fara biblické stretnutie.

V sobotu, 17. 11. 2018, sv. omša ráno o 8. 00 hod. nebude! O 18. 00 hod. bude slávnostná sv. omša, ktorou po 80. rokoch, začínajú v Báhoni ľudové misie, vedené pátrami Redemptoristami. Je to dôkladná duchovná obnova celej farnosti. Všetci sme srdečne pozvaní, aby sme si dali do poriadku náš vzťah k Bohu i vzájomné medziľudské vzťahy. Prosme v modlitbách za pátrov misionárov i za každého jedného z nás, aby tento čas Božej milosti bol pre nás duchovne užitočný.

O upratovanie kostola poprosím skupinu č. 13. Pán Boh odmeň vašu službu!

Sv. omše budú, v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a v piatok v obvyklom čase o 18. 00 hod. V stredu bude sv. omša v ÚSS o 14. 00 hod.! Vo štvrtok bude aj sv. omša v Jarnej o 17. 00 hod.! V sobotu, bude slávnostná sv. omša o 18. 00 hod. večer, ktorou začnú v Báhonskej farnosti ľudové misie. V nedeľu budú sv. omše v Báhoni a v Jarnej ako obvykle: o 7. 30 a o 10. 30 v Báhoni a v Jarnej o 9. 00.

Každý, kto by sa chcel zapojiť do bohoslužby čítaním čítania, prosieb alebo žalmu, najmä cez týždeň, nech príde v ten deň pred sv. omšou do sakristie.

Projekty obnovy kúrenia v kostole a prestavby sakristie môžeme podporiť aj finančne na čísle farského účtu SK42 0200 0000 0027 7044 9559.  Ďakujem vám za podporu.

Budúcu nedeľu, 18. 11. 2018, máme 33. nedeľu v období „Cez rok“.

 


 


Projekty splatenia kúrenia a iných obnovení v kostole môžeme podporiť aj finančne na čísle farského účtu
SK42 0200 0000 0027 7044 9559.

Nech Pán Boh hojne odmení vašu podporu a štedrosť!


f t g