Copyright 2019 - Obec Báhoň

 Kostol v obci Rímskokatolícka cirkev
  
Rímskokatolícky farský úrad 

  Ulica SNP 64
  tel. 033/6455 334
  email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Správca farnosti:
  dp. Ján Behula 0911 911 806

  Duchovný vo farnosti: 
  dp. Ján Jakúbek

  Sväté omše zvyčajne
  Pondelok - Piatok: 18:00

  Streda s účasťou detí: 18:00
  Ústav sociálnej starostlivosti (ÚSS), streda: 14:00
  Jarná, štvrtok: 17:00
  Sobota: 8:00
  Nedeľa: 7:30 a 10:30
  Nedeľa, Jarná:
 9:00

 

 K dispozícii je aj farská stránka na www.bahon.org

 Presný rozpis omší nájdete na tabuli pred kostolom alebo tu na webe. 

BOHOSLUŽBY 
od 15.4. do 21.4. 2019

 Čas (miesto) a úmysel

 15.4. PONDELOK

 18:00 - Za + Františka a Serafínu Švorcových a rodičov z oboch strán 

 Počas sv. omše o 18. 00 hod. bude udelená sviatosť pomazania chorých.

16.4. UTOROK

 18:00 - Za + Antona Koiša (10. výročie úmrtia) a manželku Annu 

 17.4. STREDA

 14:00 - ÚSS - Sv. omša na úmysel celebranta 

 18:00 - Za + Františka a Zlatku Švorcových

 18.4. ŠTVRTOK

 ZELENÝ ŠTVRTOK  

 18:00 - Báhoň- Za kňazov

 Slávnosť ustanovenia Eucharistie a Sviatosti kňazstva.
 Poklona pred Sviatosťou Oltárnou bude do 21. 00 hod.

 19.4. PIATOK

 VEĽKÝ PIATOK

 10:00 - Krížová cesta v uliciach Báhoňa

 17:00 - Obrady Veľkého Piatku

 Deň prísneho pôstu. Poklona pri Božom hrobe bude do 20. 00 hod.

 20.4. SOBOTA

 BIELA SOBOTA 

 20:00 - Obrady Bielej Soboty, Na úmysel celebranta

Od 9:00 hod. do 18. 00 hod. bude poklona pri Božom hrobe. Na večerné obrady si prineste sviece.

 21.4. NEDEĽA
 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
 

 7:30 - Báhoň - Za farníkov

 9:00 - Jarná - Za + Igora Zofčíka

 10:30 - Báhoň - Za farníkov

Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – najväčší sviatok roka. Pri sv. omšiach bude požehnanie veľkonočných pokrmov. V Jarnej bude veľkonočná ofera.
OZNAMY
 
2% z dane
Aj naša farská rodina sa uchádza o finančné prostriedky z 2% (alebo 3%) daní, potrebné na opravy a splatenie dlhu za kúrenie. Keď máte možnosť pomôcť, prosím použite nasledovný predvyplnené formulár Vyhlásenie... ktorý si môžete stiahnuť si kliknutím na odkaz nižšie. Odporúčame ho najprv uložiť na počítač a až následne dopĺňať.

OZNAMY
Liturgický kalendár:

Dnešnú nedeľu, 14. 4. 2019, máme Kvetnú nedeľu – Nedeľu Utrpenia Pána, ktorou začína tzv. Veľký týždeň. Spievajú sa Pašie. Požehnávajú sa bahniatka. O 15. 00 hod. bude v kostole spoločná modlitba Krížovej cesty. O predmodlievanie poprosím členov Ružencového bratstva.

V pondelok, 15. 4. 2019 bude počas večernej sv. omše o 18. 00 hod. udeľovaná Sviatosť pomazania chorých, ktorú môžu prijať vážnejšie chorí a starší nad 70 rokov.
 
Máme Veľký týždeň. Spovedať budeme do stredy! 1 hod. pred večernými sv. omšami.

Ktorí môžete, prosíme o poukázanie 2 % z daní na občianske združenie Rodina sv. Františka. Tieto prostriedky budú použité na obnovu kostola v Báhoni. Pán Boh odmeň vašu štedrosť!

Sv. omše a obrady:

Zelený Štvrtok: Sv. omša bude o 18. 00 hod. Poklona pred Sviatosťou Oltárnou
                            bude do 21. hod.

Veľký Piatok: Deň prísneho pôstu. O 10. 00 hod. bude Krížová cesta ulicami
                         Báhoňa. Obrady Veľkého Piatku budú o 17. 00 hod. Poklona pri
                         Božom hrobe bude do 20. 00 hod.

Biela Sobota: Poklona pri Božom hrobe do 18. 00 hod. Prosím zapíšte sa na
                        adoráciu na jednotlivé hodiny v sakristii. Pozývam najmä
                        miništrantov, birmovancov a mládež. Vigília vzkriesenia začne
                        o 20. 00 hod.   
   
O upratovanie kostola poprosím skupinu č. 3. Pán Boh odmeň vašu službu!

Každý, kto by sa chcel zapojiť do bohoslužby čítaním čítania, prosieb alebo žalmu, najmä cez týždeň, nech príde v ten deň pred sv. omšou do sakristie.

Projekty obnovy fasády kostola môžeme podporiť aj finančne na čísle farského účtu SK42 0200 0000 0027 7044 9559.  Ďakujem vám za podporu.

Budúcu nedeľu, 21. 4. 2019, máme Veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania – najväčší sviatok roka. Prosím, doneste si veľkonočné jedlá na požehnanie. V Jarnej bude veľkonočná ofera. Pán Boh odmeň každý váš milodar!

 


PONUKA kresťanského coachingu (coach [kouč ]= tréner).
 
Pre našu farnosť máme ponuku pomoci v riešení rodinných, pracovných a životných problémov od kresťanského "kouča", ktorým je Ing. Martina Strížencová.
Najľahšie je dohodnúť si  stretnutie pomocou formulára na internete na nasledovnom odkaze:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezV2Bv0ImaatY2Z_6nBmhZj1QbVYT5EiBwoqmu_dmiwv4F6w/viewform?usp=sf_link
 
Držíme palce a tešíme sa na stretnutie!
 

Projekty určené na obnovu kostola môžeme podporiť aj finančne na čísle farského účtu
SK42 0200 0000 0027 7044 9559 .

Nech Pán Boh hojne odmení vašu podporu a štedrosť!

 


f t g