• 1

  Obec Báhoň

 • 2

  Obec Báhoň

 • 3

  Obec Báhoň

 • 4

  Obec Báhoň

Copyright 2020 - Obec Báhoň

V roku 1994 bolo otvorené Stredisko opatrovateľskej služby v dvoch bytoch v bytovom dome na Potočnej ulici. V súčasnosti ako Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje kompletnú 24-hodinovú opatrovateľskú službu desiatim klientom. Celodenné stravovanie je zabezpečené dovozom stravy z kuchyne Domova sociálnych služieb pre dospelých.
(mb)

 


f t g