Copyright 2018 - Obec Báhoň

Návrh plánu kultúrnej komisie na kalendárny rok 2017

28.01.2017 - Fašiangový ples v spolupráci s RR pri ZŠ
20.03.2017 - Uvítanie detí do života
30.04.2017 - Stavanie „mája“
14.05.2017 - Deň matiek
01.06.2017 - Deň detí 
10.06.2017 - Richtárska varecha 
Júl, August 2017 - Mikroregión Červený Kameň
08.10.2017 - Posvätenie chrámu sv. Františka - hody
22.10.2017 - Mesiac úcty ku starším 
25.11.2017 - Zóna bez peňazí
02.12.2017 - Vianočné trhy, Mikuláš, Požehnanie a rozsvietenie vianočného stromčeka

Ostatné kultúrne akcie v pôsobnosti miestnych zväzov (napr. záhradkári) budú zverejnené priebežne podľa dodaných podkladov.


f t g