Copyright 2020 - Obec Báhoň

Vážení občania,

prevádzka ZŠ s MŠ je od 1. júna čiastočne obnovená, detaily sa dozviete kliknutím sem.

 

Obec Báhoň, v zastúpení Ing. Ivanom Patoprstým, starostom obce, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Báhoň, na základe usmernenia Ústredného krízového štábu MV SR a na odporúčanie Bratislavského samosprávneho kraja, vzhľadom na súčasnú situáciu vo vzťahu k vírusu COVID 19 v celej našej krajine, nariaďuje obec nasledovné.

S platnosťou  od 12.3.2020 (štvrtok) - do odvolania sa uzatvára prevádzka a činnosť Základnej školy s materskou školou, Báhoň.

O ďalšom postupe Vás budeme bezodkladne informovať.

Informačný leták ako predchádzať prenosu vírusu je dostupný z webových stránok Úradu verejného zdravotníctva SR, prečítate si ho priamo kliknutím sem.


f t g