Copyright 2020 - Obec Báhoň

O B E C   B Á H O Ň
Obecný úrad, ulica SNP 65, 900 84  Báhoň, tel. 033/6455 340

Obmedzenie otváracích hodín

S účinnosťou od 16. marca 2020  budú úradné hodiny až do odvolania nasledovné

Pondelok    8:00 – 11:00 hod.
Streda        8:00 – 11:00 hod.
Piatok        8:00 – 11:00 hod.

Vstup na OU je možný iba s ochrannou rúškou!!!


Počas tohto obmedzenia Obecný úrad Báhoň vybavuje iba občanov s trvalým pobytom v obci Báhoň.
Vzhľadom k aktuálnej situácii odporúčame občanom, aby namiesto návštevy OÚ zvážili komunikáciu mailom


starosta (zavináč) bahon (bodka) sk
matrika (zavináč) bahon (bodka) sk
dane (zavináč) bahon (bodka) sk
financie (zavináč) bahon (bodka) sk

alebo telefonicky na tel. č. 033/6455340.

Ing. Ivan Patoprstý, starosta obce


f t g