Copyright 2019 - Obec Báhoň
Zber separovaného odpadu

Stredisko triedených odpadov, lokalita Konopnice

Otváracie hodiny: sobota 9:00 – 13:00 hod.

Odoberajú sa: autobatérie, elektroodpad, obaly z farieb

Zber PET fliaš každých 28 dní (počínajúc 21. januárom 2009)


f t g