Copyright 2021 - Obec Báhoň

Podujatia

Za bohatej účasti členov Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v posledný februárový deň sa konala v jedálni Základnej školy s Materskou školou výročná členská schôdza  tejto organizácie báhonských seniorov. Po peknom kultúrnom programe v predvedení žiakov našej školy, vyhodnotení ročných aktivít za rok 2019, návrhu podujatí na rok 2020, odovzdaní vyznamenania od okresnej organizácie JDS p. Milanovi Bušovi za dobrovoľnú prácu v prospech starších občanov a uctení si jubilantov v družnej debate pri chutnom občerstvení si pospomínali na časy minulé, radosti aj strasti súčasné.     
(mb, foto autor a mh)

Fotky z podujatia zobrazíte nižšie - čítať celý článok.

V Deň vojnových veteránov aj v našej obci sme si opäť pripomenuli ukončenie jednej z najväčších katastrof, ktoré postihli svet v minulom storočí, a natrvalo sa mu vpísala do tváre i spomienok.

Pre rozšírenie vedomostí žiakov našej základnej školy o udalostiach a osobnostiach minulého storočia pripravila Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov za spolupráce so Základnou školou s MŠ v Báhoni s finančnou podporou Obecného úradu autobusový zájazd do Banskej Bystrice a Tajova. Poučná bola návšteva Múzea Slovenského národného povstania a zaujímavé poznatky žiaci získali aj v Pamätnej izbe Jozefa Gregora Tajovského o tomto slovenskom spisovateľovi, jeho manželke Hane Gregorovej a tiež miestnom rodákovi, vynálezcovi v oblasti bezdrôtovej telegrafie Jozefovi Murgašovi. Pri pamätníku umučených v Kremničke položením kytice si uctili ich pamiatku.
(mb)

Nezabudnuteľné zážitky z návštevy a prehliadky historického jadra mesta Olomouca si odniesli seniori z našej základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Túto historickú metropolu Hanej a celej Moravy spoznávali prechádzkou mestskou pamiatkovou rezerváciou aj vďaka podrobnému výkladu miestnej sprievodkyne. Ich putovanie začalo v kostole sv. Mórica a pokračovalo ďalšími najvýznamnejšími pamiatkami mesta. Z nich spomenieme barokový 35 m vysoký stĺp Najsvätejšej trojice s viac ako štyridsiatimi sochami, ktorý je českým kultúrnym dedičstvom a zapísaný aj ako pamiatka UNESCO. Zdokumentovali sme si ho spoločnou fotografiou. Pred Múzeom moderného umenia pohľadom na jeho fasádu zaujala pohybujúca sa socha človeka po rímse z jednej strany na druhú. Miestni hovoria, že je to „lupič“. Záverečnou prehliadkou Arcibiskupského paláca a voľným programom skončilo toto vydarené podujatie, ktoré každému účastníkovi poskytlo nové, zaujímavé informácie z histórie našich moravských susedov. (mb)

Dňa 1. júna 2019 sa konal v Báhoni na priestranstve pred OÚ 12. ročník súťaže Richtárska varecha.

Fotky z podujatia zobrazíte nižšie - čítať ďalej.


f t g