Copyright 2019 - Obec Báhoň

Podujatia

Nezabudnuteľné zážitky z návštevy a prehliadky historického jadra mesta Olomouca si odniesli seniori z našej základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Túto historickú metropolu Hanej a celej Moravy spoznávali prechádzkou mestskou pamiatkovou rezerváciou aj vďaka podrobnému výkladu miestnej sprievodkyne. Ich putovanie začalo v kostole sv. Mórica a pokračovalo ďalšími najvýznamnejšími pamiatkami mesta. Z nich spomenieme barokový 35 m vysoký stĺp Najsvätejšej trojice s viac ako štyridsiatimi sochami, ktorý je českým kultúrnym dedičstvom a zapísaný aj ako pamiatka UNESCO. Zdokumentovali sme si ho spoločnou fotografiou. Pred Múzeom moderného umenia pohľadom na jeho fasádu zaujala pohybujúca sa socha človeka po rímse z jednej strany na druhú. Miestni hovoria, že je to „lupič“. Záverečnou prehliadkou Arcibiskupského paláca a voľným programom skončilo toto vydarené podujatie, ktoré každému účastníkovi poskytlo nové, zaujímavé informácie z histórie našich moravských susedov. (mb)

Dňa 1. júna 2019 sa konal v Báhoni na priestranstve pred OÚ 12. ročník súťaže Richtárska varecha.

Fotky z podujatia zobrazíte nižšie - čítať ďalej.

Dňa 12.mája 2019, druhú májovú nedeľu, sa v jedálni ZŠ s MŠ konala oslava Dňa matiek.
 Po príhovore riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr. Veroniky Dankovej a starostu obce Báhoň Ing. Ivana Patoprstého vystúpili v bohatom kultúrnom programe deti z MŠ Báhoň s tanečným pásmom, žiaci ZŠ s tanečnými vystúpeniami a nechýbala ani báseň venovaná našim mamám.
 Každá mamička dostala na záver malý kvetinový darček.

 Galériu si otvoríte kliknutím na odkaz "čítať celý článok".

Už tradične sa v posledný aprílový deň v našej obci stavia máj.
 Aj tento rok sme zaznamenali bohatú účasť občanov. V kultúrnom programe vystúpili deti a žiaci z Materskej a Základnej školy v Báhoni. Po kultúrnom programe nám naši chlapi za pomoci členov DHZ postavili na verejnom priestranstve pred OU máj.

Galériu si otvoríte kliknutím na odkaz "čítať celý článok".

Na výročnej členskej schôdze Jednoty dôchodcov Slovenska si členovia pripomenuli 25 rokov trvania základnej organizácie JDS v Báhoni. V kultúrnom programe vystúpili žiaci Základnej školy s MŠ.

Pre fotografie z podujatia prosím otvorte si celý článok.


f t g