Copyright 2024 - Obec Báhoň

 

Milí občania Báhoňa, milí čitatelia našej web stránky!

starosta foto

V prvom rade Vás chcem všetkých pozdraviť a popriať Vám v tomto roku veľa Božieho požehnania, zdravia, úsmevu na tvári a radosti zo života. Prihováram sa k Vám vďaka Vašej opätovnej podpore, ktorú som dostal v komunálnych voľbách a za ktorú Vám ešte raz ďakujem. Vaša podpora a dôvera ma zaväzuje pokračovať v práci tak, aby som dokázal riešiť nedostatky v obci. V spolupráci s obecným zastupteľstvom a aj vďaka Vašej podpore a pochopeniu sa podarilo vybudovať chodníky, dokončiť kanalizáciu a obnoviť rozbité cesty v daktorých uliciach. Rovnako sa podarila dobrá vec, a to je renovácia verejného priestranstva pred obecným úradom. Napĺňa ma radosťou keď vidím, že sa ľudia bezpečne dostanú do obchodu, na úrad či na vlak...

  Treba však pokračovať v prácach a obnovovaní našej obce. Aj tieto ostávajúce veci som rozhodnutý riešiť a postupne dávať do poriadku. V mojich rozhodnutiach mám podporu aj poslancov obecného zastupiteľstva. Na prvom riadnom zastupiteľstve, ktoré bolo v novembri, sa prerokovalo zvolenie zástupcu starostu a iné body súvisiace s chodom OZ. Termíny zasadnutí OZ budú včas vystavené na hlavnej stránke obce a ja Vás už teraz srdečne pozývam na aktívnu účasť na nich.

Na záver Vás chcem všetkých vyzvať na spoluprácu, nebojte sa prísť na Obecný úrad s nápadom, návrhom, alebo aj s kritikou.

Na stretnutie s Vami sa teším.

Ivan Patoprstý, starosta obce