Copyright 2021 - Obec Báhoň

ŠK Báhoň

  Pietneho aktu kladenia vencov na vojenskom cintoríne v Bratislave – Kopčanoch v Deň vojnových veteránov sa zúčastnili aj dvaja členovia báhonskej Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Seniori športujú a reprezentujú...
Tohoročného XVI. ročníka Športových hier seniorov okresu Pezinok koncom mája v Modre sa zúčastnili aj členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska z Báhoňa. Prvenstvo vo vrhu guľou v kategórii mužov do 70 rokov z vlaňajšieho roka obhájil Jozef Hrušovský. Z nášho šesťčlenného družstva dosiahol najlepšie výsledky Alojz Poláček, ktorý získal tri diplomy a medaily vo vrhu guľou, v hode granátom na cieľ a v streľbe zo vzduchovky za obsadenie druhých miest vo svojej kategórii. Podobne na druhom mieste skončil Štefan Gubáni v hode granátom na cieľ v kategórii nad 70 rokov. (mb, mh)

Blahoželáme!

Galériu fotiek si otvoríte kliknutím na odkaz "čítať ďalej".

Vážení športoví fanúšikovia,

ŠK Báhoň zastrešuje futbalistov v Báhoni a zúčastňuje sa súťaží organizovaných SFZ. Viac informácií nájdete na stránke klubu na tejto adrese:

skbahon.sk

Aj tento rok našu obec reprezentovali seniori na športových hrách. Naši reprezentanti sa ani tento rok nedali zahanbiť a potešili nás medailami.

Blahoželáme!

Galériu fotiek si otvoríte kliknutím na odkaz "čítať ďalej".

Na okresnom kole Športových hier seniorov 20.mája 2017 v Budmericiach sa zúčastnilo družstvo mužov aj z našej základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Vo vrhu guľou obsadil 1. miesto J. Hrušovský v kategórii do 70 rokov a Š. Gubáni získal 2. miesto vo vrhu guľou v kategórii nad 70 rokov. 

Blahoželáme!

(mb) 

Galériu fotiek si otvoríte kliknutím na odkaz "čítať celý článok".


f t g