Copyright 2019 - Obec Báhoň

ŠK Báhoň

Seniori športujú a reprezentujú...
Tohoročného XVI. ročníka Športových hier seniorov okresu Pezinok koncom mája v Modre sa zúčastnili aj členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska z Báhoňa. Prvenstvo vo vrhu guľou v kategórii mužov do 70 rokov z vlaňajšieho roka obhájil Jozef Hrušovský. Z nášho šesťčlenného družstva dosiahol najlepšie výsledky Alojz Poláček, ktorý získal tri diplomy a medaily vo vrhu guľou, v hode granátom na cieľ a v streľbe zo vzduchovky za obsadenie druhých miest vo svojej kategórii. Podobne na druhom mieste skončil Štefan Gubáni v hode granátom na cieľ v kategórii nad 70 rokov. (mb, mh)

Blahoželáme!

Galériu fotiek si otvoríte kliknutím na odkaz "čítať ďalej".

Vážení športoví fanúšikovia,

ŠK Báhoň zastrešuje futbalistov v Báhoni a zúčastňuje sa súťaží organizovaných SFZ. Viac informácií nájdete na stránke klubu na tejto adrese:

skbahon.sk

Aj tento rok našu obec reprezentovali seniori na športových hrách. Naši reprezentanti sa ani tento rok nedali zahanbiť a potešili nás medailami.

Blahoželáme!

Galériu fotiek si otvoríte kliknutím na odkaz "čítať ďalej".

Na okresnom kole Športových hier seniorov 20.mája 2017 v Budmericiach sa zúčastnilo družstvo mužov aj z našej základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Vo vrhu guľou obsadil 1. miesto J. Hrušovský v kategórii do 70 rokov a Š. Gubáni získal 2. miesto vo vrhu guľou v kategórii nad 70 rokov. 

Blahoželáme!

(mb) 

Galériu fotiek si otvoríte kliknutím na odkaz "čítať celý článok".

Dňa 20.6.2015 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Báhoň, na ktorom starosta obce Ing. Patoprstý privítal riaditeľa ZŠ Báhoňa Ing. Macháčka, za dodávateľa firmu Športreal Nitra Ing. Moravčík, ďalej Ing. Vavrinec, ktorý vykonával stavebný dozor,firma Elektrostavex, ktorá zabezpečila osvetlenie.

Pokračovanie článku a fotografie si pozriete kliknutím na Čítať ďalej...


f t g