Copyright 2024 - Obec Báhoň


erb

 Hlásenie rozhlasu

Spoločnosť PROBITAS, s.r.o. oznamuje, že v dňoch od 18.4. do 20.4.2024 sa v prípade priaznivého počasia od 17. hodiny do nočných hodín vykoná chemické ošetrenie repky ozimnej v k.ú. Báhoň a Kaplna.

 Ostatné rýchle správy


Termíny vývozu plastov
v roku 2024:

17.1. 14.2. 13.3.
10.4. 8.5. 5.6.
3.7. 31.7. 28.8.
25.9. 23.10. 20.11.
18.12.    

 


Žiadame vás, aby ste smetné nádoby na komunálny odpad vykladali vždy večer pred dňom vývozu odpadu (vývoz každý párny týždeň v PIATOK). Nakoľko sa odpad vyváža na vzdialenejšiu skládku odpadov, vývoz odpadu začne už v skorých ranných hodinách a v prípade potreby bude trvať až do večerných hodín.  Ďakujeme!


Projekt Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň je spolufinancovaný Európskou úniou - Fond regionálneho rozvoja.

Názov projektu: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň
Kód projektu: 302021K299
Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odborných učební.
Zazmluvnená výška NFP: 176.220,17 EUR

Celý oznam TU.


Projekt KOMPOSTÉRY je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk

Názov projektu: Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Báhoň
Kód projektu: 310011L459
Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Báhoň
Zazmluvnená výška NFP: 101 887,50 EUR

Celý oznam TU.


Projekt Riešenie migračných výziev je spolufinancovaný Európskou úniou IROP.

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Báhoň
Hlavný cieľ projektu: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.
Zazmluvnená výška NFP: 70 200,00 EUR

Celý oznam TU.