Copyright 2024 - Obec Báhoň


erb

Hlásenie rozhlasu

 

11.7.2024

Zubná ambulancia ZUB a ZÚBOK (MDDr. Koteková) oznamuje svojim pacientom, že z technických príčin bude v termíne od 11.07.2024 do 15.07.2024 (vrátane) ZATVORENÁ.
Akútne prípady bude ošetrovať zubná pohotovosť v Trnave alebo v Bratislave.


ZBERNÝ DVOR
otváracie hodiny počas letného obdobia:
sobota 8.00 – 12.00 hod.


Pošta Báhoň oznamuje, že v utorok 9.7.2024 bude z prevádzkových dôvodov zatvorená. 


Pošta Báhoň bude z prevádzkových dôvodov (čerpanie letných dovoleniek) v dňoch 1.7. - 31.8.2024 poskytovať služby nasledovne:


Pondelok 14:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 11:00
Streda 14:00 - 17:00
Štvrtok 08:00 - 11:00
Piatok 08:00 - 11:00


Výdaj P.O.Boxov bude počas otváracích hodín pošty.


 Ostatné rýchle správy


Termíny vývozu plastov
v roku 2024:

17.1. 14.2. 13.3.
10.4. 8.5. 5.6.
3.7. 31.7. 28.8.
25.9. 23.10. 20.11.
18.12.    

 


Žiadame vás, aby ste smetné nádoby na komunálny odpad vykladali vždy večer pred dňom vývozu odpadu (vývoz každý párny týždeň v PIATOK). Nakoľko sa odpad vyváža na vzdialenejšiu skládku odpadov, vývoz odpadu začne už v skorých ranných hodinách a v prípade potreby bude trvať až do večerných hodín.  Ďakujeme!


Projekt Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň je spolufinancovaný Európskou úniou - Fond regionálneho rozvoja.

Názov projektu: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň
Kód projektu: 302021K299
Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odborných učební.
Zazmluvnená výška NFP: 176.220,17 EUR

Celý oznam TU.


Projekt KOMPOSTÉRY je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk

Názov projektu: Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Báhoň
Kód projektu: 310011L459
Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Báhoň
Zazmluvnená výška NFP: 101 887,50 EUR

Celý oznam TU.


Projekt Riešenie migračných výziev je spolufinancovaný Európskou úniou IROP.

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Báhoň
Hlavný cieľ projektu: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.
Zazmluvnená výška NFP: 70 200,00 EUR

Celý oznam TU.