Copyright 2023 - Obec Báhoň


erb

 Hlásenie rozhlasu

 02.12.2023

OZNAM

Vianočné trhy sa z dôvodu nepriaznivého počasia presúvajú do budovy základnej školy!

 

 Ostatné rýchle správy

 


 

Termíny vývozu plastov

v roku 2023:

18.1. 15.2. 15.3.
12.4. 10.5. 7.6.
5.7. 2.8. 30.8.
27.9. 25.10. 22.11.
20.12.    

 


Žiadame vás, aby ste smetné nádoby na komunálny odpad vykladali vždy večer pred dňom vývozu odpadu (vývoz každý párny týždeň v PIATOK). Nakoľko sa odpad vyváža na vzdialenejšiu skládku odpadov, vývoz odpadu začne už v skorých ranných hodinách a v prípade potreby bude trvať až do večerných hodín.  Ďakujeme!


Projekt Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň je spolufinancovaný Európskou úniou - Fond regionálneho rozvoja.

Názov projektu: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň
Kód projektu: 302021K299
Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odborných učební.
Zazmluvnená výška NFP: 176.220,17 EUR

Celý oznam TU.


Projekt KOMPOSTÉRY je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk

Názov projektu: Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Báhoň
Kód projektu: 310011L459
Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Báhoň
Zazmluvnená výška NFP: 101 887,50 EUR

Celý oznam TU.


Projekt Riešenie migračných výziev je spolufinancovaný Európskou úniou IROP.

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Báhoň
Hlavný cieľ projektu: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.
Zazmluvnená výška NFP: 70 200,00 EUR

Celý oznam TU.