Copyright 2023 - Obec Báhoň

 erb

 Hlásenie rozhlasu

 

23.01.2023 

MUDr. Štibrányová  oznamuje, že v dňoch 25.1.-26.1.2023 (streda, štvrtok) nebude ordinovať. V stredu zastupuje MUDr. Kompas v Častej v poobedňajších hodinách a vo štvrtok MUDr. Hrežo v Budmericiach v poobedňajších hodinách.

 

15.12.2022

Obec Báhoň oznamuje občanom, že z dôvodu zvýšených nákladov na elektrickú energiu pristupuje odo dňa 15.12.2022  k opatreniu na zníženie spotreby elektrickej energie a to vypnutím verejného osvetlenia v nočných hodinách od 11:30 do 4:00 hod.

Za pochopenie ďakujeme!

   

22.11.2022

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.1.2023.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov vlastníkom, vykoná tieto úkony Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom vstúpi na dotknuté pozemky.

10.10.2022

Monografiu obce "Báhonské prechádzky storočiami 1244 - 2021" si môžete kúpiť na Obecnom úrade v Báhoni v čase úradných hodín za cenu 10 EUR/ks.

 

 


 Ostatné rýchle správy

 

Termíny vývozu plastov

v roku 2023:

18.1. 15.2. 15.3.
12.4. 10.5. 7.6.
5.7. 2.8. 30.8.
27.9. 25.10. 22.11.
20.12.    

 

 

Žiadame vás, aby ste smetné nádoby na komunálny odpad vykladali vždy večer pred dňom vývozu odpadu (vývoz každý párny týždeň v PIATOK). Nakoľko sa odpad vyváža na vzdialenejšiu skládku odpadov, vývoz odpadu začne už v skorých ranných hodinách a v prípade potreby bude trvať až do večerných hodín.  Ďakujeme!


Projekt Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň je spolufinancovaný Európskou úniou - Fond regionálneho rozvoja.

Názov projektu: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň
Kód projektu: 302021K299
Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odborných učební.
Zazmluvnená výška NFP: 176.220,17 EUR

Celý oznam TU.


Projekt KOMPOSTÉRY je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk

Názov projektu: Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Báhoň
Kód projektu: 310011L459
Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Báhoň
Zazmluvnená výška NFP: 101 887,50 EUR

Celý oznam TU.