Copyright 2022 - Obec Báhoň

 erb

 Hlásenie rozhlasu

 

16.05.2022

Pošta Báhoň oznamuje občanom, že dňa 16.5.2022 /pondelok/ bude poskytovať služby len v dopoludňajších hodinách, do 12:30 hod.

 

 


 Ostatné rýchle správy

Vážení občania, vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu môžete nájomné zmluvy, dotazníky a iné dokumenty doručiť na obecný úrad aj vložením do poštovej schránky nachádzajúcej sa v budove OÚ, na chodbe pred poštou.

 

Termíny vývozu plastov

v roku 2022:

19.1. 16.2. 16.3.
13.4. 11.5. 8.6.
6.7. 3.8. 31.8.
28.9. 26.10. 23.11.
21.12.    

 

 Spoločnosť AVE SK OH, ktorá zabezpečuje zber a odvoz odpadu aj separovaných komodít oznamuje občanom, že počnúc dňom 1.12.2020 bude zberať v našej obci len priesvitné bezfarebné vrecia. Vrecia inej farby zberať nebudú.
Detaily nájdete v sekcii Serarácia a recyklácia odpadov.

Žiadame vás, aby ste smetné nádoby na komunálny odpad vykladali vždy večer pred dňom vývozu odpadu (vývoz v stredu každý párny týždeň). Nakoľko sa odpad vyváža na vzdialenejšiu skládku odpadov, vývoz odpadu začne už v skorých ranných hodinách a v prípade potreby bude trvať až do večerných hodín.  Ďakujeme!


 


Projekt Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň je spolufinancovaný Európskou úniou - Fond regionálneho rozvoja.

Názov projektu: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň
Kód projektu: 302021K299
Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odborných učební.
Zazmluvnená výška NFP: 176.220,17 EUR

Celý oznam TU.


Projekt KOMPOSTÉRY je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk

Názov projektu: Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Báhoň
Kód projektu: 310011L459
Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Báhoň
Zazmluvnená výška NFP: 101 887,50 EUR

Celý oznam TU.