Copyright 2021 - Obec Báhoň

 erb

 Hlásenie rozhlasu

 

06.09.2021

Vinohradníctvo a vinárstvo Horváth Doľany príjme brigádnikov na zber hrozna v Doľanoch. Predpokladaný začiatok zberu je 20. septembra, trvanie brigády približne päť týždňov. Bližšie informácie na tel.č. 0903 932 035.

 

06.09.2021

Prevádzka Kŕmne zmesi Budmerice prijíma objednávky na svoj posledný termín predaja nosníc v tomto roku, ktorý bude 17.09.2021. Bližšie informácie na tel.č. 0948 256 789.

 

06.09.2021

Pozývame Vás na výstavu exotických plazov spojenú s prednáškou, ktorá sa uskutoční dňa 10.09.2021 (piatok)  o 17:30 hod. na parkovisku za obecným úradom v Báhoni.


23.08.2021

Očkovanie druhou dávkou vakcíny Pfizer sa uskutoční 08.09.2021 v čase od  8:00 do 11:00 hodiny v ambulancii MUDr. Štibrányovej. Na očkovanie sa môžu nahlásiť aj tí občania, ktorí boli očkovaní prvou dávkou inou vakcínou ako Pfizer, ako aj pacienti iných lekárov. Na očkovanie je možné sa nahlásiť 24.8., 25.8. a 26.8. (utorok, streda, štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 hodiny na tel. čísle 0904394408.

 


 Ostatné rýchle správy

Vážení občania, vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu môžete nájomné zmluvy, dotazníky a iné dokumenty doručiť na obecný úrad aj vložením do poštovej schránky nachádzajúcej sa v budove OÚ, na chodbe pred poštou.

Žiadame vás, aby ste smetné nádoby na komunálny odpad vykladali vždy večer pred dňom vývozu odpadu (vývoz v stredu každý párny týždeň). Nakoľko sa odpad vyváža na vzdialenejšiu skládku odpadov, vývoz odpadu začne už v skorých ranných hodinách a v prípade potreby bude trvať až do večerných hodín.  Ďakujeme!


Termíny vývozu plastov
v roku 2021:

20.1. 17.2. 17.3.
14.4. 12.5. 9.6.
7.7. 4.8. 2.9.
29.9. 27.10. 24.11.
22.12.    

Spoločnosť AVE SK OH, ktorá zabezpečuje zber a odvoz odpadu aj separovaných komodít oznamuje občanom, že počnúc dňom 1.12.2020 bude zberať v našej obci len priesvitné bezfarebné vrecia. Vrecia inej farby zberať nebudú.
Detaily nájdete v sekcii Serarácia a recyklácia odpadov.

 


Projekt Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň je spolufinancovaný Európskou úniou - Fond regionálneho rozvoja.

Názov projektu: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň
Kód projektu: 302021K299
Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odborných učební.
Zazmluvnená výška NFP: 176.220,17 EUR

Celý oznam TU.


Projekt KOMPOSTÉRY je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk

Názov projektu: Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Báhoň
Kód projektu: 310011L459
Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Báhoň
Zazmluvnená výška NFP: 101 887,50 EUR

Celý oznam TU.


 


f t g