Copyright 2020 - Obec Báhoň

 Kostol v obci Rímskokatolícka cirkev
  
Rímskokatolícky farský úrad 

  Ulica SNP 64
  tel. 033/6455 334
  email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Správca farnosti: dp. Ján Behula 0911 911 806

  Sväté omše zvyčajne
  Pondelok - Piatok: 18:00

  Piatok s účasťou detí.
  streda: 14:00 - Ústav sociálnej starostlivosti (ÚSS) - dočasne sa v DSS sv. omše neslúžia
  Sobota: 8:00

  Nedeľa: 7:30
 a 10:30
  Nedeľa:
9:00 - Jarná

  Presný rozpis omší nájdete na tabuli pred kostolom
  alebo tu na webe.


 

 

 


NOVÉ OPATRENIA - ZNOVA NEVEREJNÉ OMŠE!

Verejné slávenie svätých omší počas trvania zákazu vychádzania je prerušené. Úmysly svätých omší budú odslúžené súkromne kňazom v obvyklých časoch.
V prípade akýchkoľvek otázok volajte na t. č. 0911 911 806.
Modlime sa, aby nám Boh čím skôr doprial opäť sa spoločne stretávať pri bohoslužbách.


 2% z dane
Aj naša farská rodina sa uchádza o finančné prostriedky z 2% (alebo 3%) daní, potrebné na opravy a splatenie dlhu za kúrenie. Keď máte možnosť pomôcť, prosím použite nasledovný predvyplnené formulár Vyhlásenie... ktorý si môžete stiahnuť si kliknutím na odkaz nižšie. Odporúčame ho najprv uložiť na počítač a až následne dopĺňať.

BOHOSLUŽBY 

od  26.10. do 1.11. 2020

Čas (miesto) a úmysel (neverejné)

 26.10. PONDELOK

 18:00 - Za + Veroniku Rovenskú (25.výročie), manžela Jána a syna Dušana (2.výročie)

 27.10. UTOROK

 18:00 - Za + Ľudmilu Augustínovú (1. výročie)

 28.10. STREDA

 Sviatok svätých Šimona Kananejského (Horlivca)
 a Júdu – Tadeáša, apoštolov

 18:00 - Za + Ľudmilu Pulmanovú (1. výročie)

 29.10. ŠTVRTOK

 18:00 - Za + Valentína a Alžbetu Kelečínových

 30.10. PIATOK

 18:00 - Poďakovanie za pomoc a prosba o Božie milosti pre Renátku a Viktora

 31.10. SOBOTA

 8:00 - Za + Annu Šulákovú (11. výročie)

 1.11. NEDEĽA - Slávnosť Všetkých svätých

 XXXI. Nedeľa v období „Cez rok“

 7:30 - Báhoň - Za farníkov

 9:00 - Jarná - Za + kňazov Hermana Herolda a Karola Chválu

 10:30 - Báhoň - Za farníkov

 Snažme sa získavať odpustky pre našich zosnulých.

 


Oznamy a liturgický kalendár:
Dnešnú nedeľu, 25. 10. 2020, slávime XXX. Nedeľu v období „ Cez rok“. Je zbierka na obnovu nášho chrámu! Nech vám náš Nebeský Otec odplatí vašu štedrosť! Zo soboty 24. 10. na nedeľu 25. 10. sa menil čas z letného na zimný! Ručičku hodiniek sme posunuli o hodinu späť, čiže sme spali o hodinu dlhšie.

Verejné slávenie svätých omší počas trvania zákazu vychádzania je prerušené. Úmysly svätých omší budú odslúžené súkromne kňazom v obvyklých časoch. V prípade akýchkoľvek otázok volajte na t. č. 0911 911 806. Modlime sa, aby nám Boh čím skôr doprial opäť sa spoločne stretávať pri bohoslužbách.

Spovedať budem na fare po osobnom telefonickom dohovore.
          
V stredu, 28. 10. 2020, slávime sviatok svätých Šimona Kananejského ( Horlivca ) a svätého Júdu – Tadeáša, apoštolov.

Mesiac október je mesiacom svätého ruženca. Pri spoločnej aj rodinnej modlitbe svätého ruženca je možnosť získať úplné odpustky!

V sobotu, 31. 10. 2020, bude svätá omša o 8. 00 hod. ráno.

Prosím, aby sme s veľkou zodpovednosťou dodržiavali proti pandemické opatrenia! Kým je obmedzený počet účastníkov svätej omše, platí dišpenz otcov biskupov od povinnosti osobne sa zúčastniť na nedeľnej svätej omši. Samozrejme, sviatočný deň treba zasvätiť patričným sledovaním bohoslužieb cez médiá, modlitbou, skutkami milosrdenstva a zdržiavaním sa prác, ktoré nie sú nevyhnutné.

O upratovanie a výzdobu kostola poprosím skupina číslo 17. Pán Boh odmeň vašu službu!

Každý, kto by sa chcel zapojiť do bohoslužby čítaním čítania, prosieb alebo žalmu, najmä cez týždeň, nech príde v ten deň pred sv. omšou do sakristie.

Projekty obnovy fasády kostola môžeme podporiť aj finančne na čísle farského účtu SK42 0200 0000 0027 7044 9559.  Ďakujem vám za podporu.

Budúcu nedeľu, 1. 11. 2020, slávime XXXI. Nedeľu v období „ Cez rok“ a zároveň prikázanú Slávnosť Všetkých Svätých. Snažme sa získavať odpustky pre duše v očistci, ktoré tohto roku môžeme výnimočne získavať celý mesiac november!

 

2% z dane
Aj naša farská rodina sa uchádza o finančné prostriedky z 2% (alebo 3%) daní, potrebné na opravy a splatenie dlhu za kúrenie. Keď máte možnosť pomôcť, prosím použite nasledovný predvyplnené formulár Vyhlásenie... ktorý si môžete stiahnuť si kliknutím na odkaz nižšie. Odporúčame ho najprv uložiť na počítač a až následne dopĺňať.

 


f t g