Copyright 2020 - Obec Báhoň

 Kostol v obci Rímskokatolícka cirkev
  
Rímskokatolícky farský úrad 

  Ulica SNP 64
  tel. 033/6455 334
  email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Správca farnosti: dp. Ján Behula 0911 911 806

  Sväté omše zvyčajne
  Pondelok - Piatok: 18:00

  Piatok s účasťou detí.
  streda: 14:00 - Ústav sociálnej starostlivosti (ÚSS) - dočasne sa v DSS sv. omše neslúžia
  Sobota: 8:00

  Nedeľa: 7:30
 a 10:30
  Nedeľa:
9:00 - Jarná

  Presný rozpis omší nájdete na tabuli pred kostolom
  alebo tu na webe.


 

 

 


 
VEREJNÉ SVÄTÉ OMŠE OPÄŤ V BÁHONI (s istými obmedzeniami) !!!
 
V kostoloch počas bohoslužieb ľudia musia mať na tvári rúško. Zostáva tiež zákaz podávania rúk pri obrade pokoja. Povinná bude dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola.
Sväté prijímanie bude podávané do rúk. Kostoly budú musieť mať zabezpečené priebežné vetranie.

Veriaci bez rozdielu veku sa budú môcť zúčastniť na bohoslužbách s odporúčaním, aby sa v nedeľu konala samostatná svätá omša pre seniorov.
Samostatná sv. omša pre seniorov (nad 60 rokov) bude v Báhoni tzv. "malá" nedeľná omša o 7:30 hod.

 2% z dane
Aj naša farská rodina sa uchádza o finančné prostriedky z 2% (alebo 3%) daní, potrebné na opravy a splatenie dlhu za kúrenie. Keď máte možnosť pomôcť, prosím použite nasledovný predvyplnené formulár Vyhlásenie... ktorý si môžete stiahnuť si kliknutím na odkaz nižšie. Odporúčame ho najprv uložiť na počítač a až následne dopĺňať.
 

BOHOSLUŽBY 

od  3.8. do 9.8. 2020

Čas (miesto) a úmysel

 3.8. PONDELOK

 18:00 - Za + Vladimíra Jendruša

 Prvopiatkový týždeň. Spovedať budem 1 hodinu pred večernými svätými omšami.
 Vo štvrtok a v piatok od 16. 30 hod.

 4.8. UTOROK

 Spomienka svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza, patróna farárov

 18:00 - Za + Júliu Májkovú, manžela Alberta a syna Milana

 5.8. STREDA

 Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky Santa Maria Maggiore – Panny Márie Väčšej (Snežnej) v Ríme

  ! 8:00 - Za požehnanie a vyprosenie milostí pre deti

 6.8. ŠTVRTOK

 Sviatok Premenenia Pána

 18:00 - Za milosť prijatia Božej Lásky a úplnú odovzdanosť do Božieho Milosrdenstva pre Jána

 7.8. PIATOK

 I. piatok v mesiaci august.
 Votívna omša k Božskému Srdcu.

 18:00 - Za milosť prijatia Božej Lásky a úplnú odovzdanosť do Božieho Milosrdenstva pre Teréziu

 8.8. SOBOTA

 Spomienka svätého Dominika, kňaza, zakladateľa rehole Dominikánov

 8:00 - Za + Štefana a Etelu a deti Lýdiu a Eda

 9.8. NEDEĽA

 XIX. Nedeľa v období „Cez rok“

 Zbierka na obnovu kostola. Pán Boh odmeň každý váš milodar!

 7:30 - Báhoň - Za farníkov

 9:00 - Jarná - Za + Celestína a Helenu a syna Pavla Hujsiových

 10:30 - Báhoň - Za farníkov

 


OZNAMY

Liturgický kalendár:

Dnešnú nedeľu, 2. 8. 2020, slávime XVIII. Nedeľu v období „ Cez rok“. Vo farských a františkánskych kostoloch môžeme získať tzv. „Porciunkulové“ úplné odpustky. Podmienky: Modlitba Otče náš a Verím v Boha, sväté prijímanie, stav posväcujúcej milosti, modlitba na úmysel svätého otca Františka ( Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu ) a vyhýbanie sa akejkoľvek naviazanosti aj k ľahkému hriechu.

Máme prvopiatkový týždeň. Spovedať budem 1 hodinu pred večernými svätými omšami. Vo štvrtok a v piatok od 16. 30 hod.. Využime príležitosť k svätej spovedi v polovici prázdnin.

V utorok, 4. 8. 2020, slávime liturgickú spomienku, svätého Jána Máriu Vianneya, patróna kňazov vo farskej pastorácii.
V stredu, 5. 8. 2020, máme liturgickú spomienku Výročia posvätenia hlavnej mariánskej baziliky Santa Maria Maggiore – Panny Márie Väčšej ( Snežnej ) v Ríme. POZOR! Svätá omša bude o 8. 00 hod. ráno! Večer, o 18. 00 hod. svätá omša nebude!
Vo štvrtok, 6. 8. 2020, slávime sviatok Premenenia Pána na hore Tábor.
V piatok, 7. 8. 2020, máme I. piatok v mesiaci august. Budeme sláviť votívnu svätú omšu k úcte Božského Srdca.
V sobotu, 8. 8. 2020, slávime spomienku svätého Dominika Guzmána, zakladateľa rehole Dominikánov a šíriteľa modlitby Posvätného Ruženca. Svätá omša v Báhoni bude o 8. 00 hod. ráno!

O upratovanie a výzdobu kostola poprosím skupinu číslo 6. Pán Boh odmeň vašu službu!

Každý, kto by sa chcel zapojiť do bohoslužby čítaním čítania, prosieb alebo žalmu, najmä cez týždeň, nech príde v ten deň pred sv. omšou do sakristie.

Projekty obnovy fasády kostola môžeme podporiť aj finančne na čísle farského účtu SK42 0200 0000 0027 7044 9559.  Ďakujem vám za podporu.

Budúcu nedeľu, 9. 8. 2020, slávime XIX. Nedeľu v období „ Cez rok“. Bude zbierka na obnovu kostola. Pán Boh odmeň každý váš milodar! Všetkým vám, aj v druhom prázdninovom mesiaci, prajem požehnané dni oddychu a dovoleniek, pričom nezabúdajme na náš osobný vzťah k Pánu Bohu, či už v osobnej modlitbe alebo pri slávení svätých omší, vždy, keď to bude možné.
2% z dane
Aj naša farská rodina sa uchádza o finančné prostriedky z 2% (alebo 3%) daní, potrebné na opravy a splatenie dlhu za kúrenie. Keď máte možnosť pomôcť, prosím použite nasledovný predvyplnené formulár Vyhlásenie... ktorý si môžete stiahnuť si kliknutím na odkaz nižšie. Odporúčame ho najprv uložiť na počítač a až následne dopĺňať.
 

 


f t g