Copyright 2017 - Obec Báhoň

Riaditeľka: Mgr. Veronika Danková, tel. 033/6455 222

Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: Mgr. Marcela Sipinová

Materská škola, Ulica 1.mája č. 1 (kliknutím sa dostanete na web materskej školy)

Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ: Mgr. Vladimíra Struhárová, tel. 033/6455 317

Školská jedáleň, Ulica 1.mája č. 3

Vedúca: Ing. Sapáková, tel. 033/3812282

Škola spolupracuje s inštitúciou Spoločný školský úrad v Častej.

 


f t g