Copyright 2024 - Obec Báhoň

 Záchrana života a majetku

 

Integrovaný záchranný systém
(možno volať aj z mobilu bez SIM karty): 

112

Polícia:

158

Rýchla zdravotnícka pomoc:

155

Hasiči:

150

Linka záchrany

0850 11 13 13

 Poruchy:

 
 Elektrárne  0850 111 555
 Vodárne  0800 121 333
 Plynárne  0850 111 727
  Obecný úrad:

  

 telefón  033 6455340