Copyright 2020 - Obec Báhoň

 


Žiadosť o stanovisko obce k výstavbe rodinného domu

Nasledovné dokumenty si môžete stiahnúť v jedinom balíku kliknutím na názov balíka stavebnyurad.zip :

Návrh na územné konanie
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav
Priloha k územnému konaniu
Priloha k žiadosti o stav. povolenie
stavebne povolenie-pripojka inž. sietí
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť zmena stavby pred dokončením

Návrh na kolaudáciu stavby

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín

Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam - otvorí sa nová stránka MF SR
(prvé tri odkazy platia pre uvedené obdobie)
Priznanie pre FO a PO k miestnym daniam - platné od 1.1.2015
Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam - platné od 1.1.2015
Potvrdenie o podaní priznania k miestnym daniam - platné od 1.1.2015

 Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Oznamovacia povinnosť TKO - FO

Oznamovacia povinnosť TKO - PO - množstvový zber

Žiadosť o zníženie-odpustenie poplatku za TKO

Priznanie k dani za psa


Na zobrazovanie  dokumentov s príponou .PDF PDF je potrebný Adobe Reader, stiahnite si ho kliknutím SEM. 
Dokumenty s príponou .DOC otvoríte v Microsoft Office alebo jeho bezplatnej plne funkčnej obdobe OpenOffice ktorú nájdete po kliknutí SEM. 
Rovnako v OpenOffice otvoríte aj dokumenty formátu .ODT.


f t g