Copyright 2017 - Obec Báhoň

Telocvičňa

Využívanie telocvične v zimných mesiacoch. OZ v Báhoni schválilo finančnú príspevok pre ZŠ s MŠ,
 


f t g