Copyright 2024 - Obec Báhoň

Upratovanie obce pri príležitosti Dňa Zeme dopadlo aj napriek chladnejšiemu počasiu na jednotku. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší rok.