Copyright 2024 - Obec Báhoň
    Staviame my máje, čo nám dajú za ne.... 
Žeby sa nestratili tradície našich otcov, o to sa postarali v predvečer prvého mája naši „zrelší muži".
 
Chytili sa zručne diela, ukázali tým mladším svoju šikovnosť a aj že s nimi udržia krok. Postavený máj bol dokonalý, vznešene sa týčil nad obcou a dopĺňal príjemnú atmosféru rovnako ako program DFS Koník, hudobná produkcia i občerstvenie ponúkané hostiteľmi z OÚ.