Copyright 2024 - Obec Báhoň
    Činnosť Klubu seniorov prekvitá. Radosť zo spoločných stretnutí je zreteľná. Niet sa čo čudovať, že mali radosť i z posedenia,

ktoré bolo zorganizované na ich počesť. Atmosféru dotvárala výborná dychová hudba Grinavanka, ktorá vyprovokovala prítomných k spevu i tancu. Doložené obrázky tomuto tvrdeniu nasvedčujú.