Copyright 2024 - Obec Báhoň
    Pezinské vinobranie býva pútavým podujatím v každom roku. Obecný úrad  v Báhoni so 

zástupcami obecného zastupiteľstva /Ing. Ivan Patoprstý, Mgr. Anna Olosová, Iveta Krajčovičová /prijal pozvanie Mestského magistrátu  v Pezinku na prezentáciu našej obce v alegorickom sprievode. Záujem o naše vínko neustával. Zaujali sme aj deťmi DFS Koník pod vedením p.uč. Mgr. Dankovej a zástupcami športového klubu juda pod vedením p.Székelyovej. Veselo nám bolo, keď si návštevníci čítali názov obce na našom erbe a automaticky menovali železničné stanice smerom na Trnavu alebo Bratislavu.