Copyright 2024 - Obec Báhoň

Dňa 11. júna 2010 sa znova prikladali polienka pod kotlíky s gulášom pred naším obecným úradom . Mnoho súťažných družstiev prišlo s veselou náladou ponúknuť svoj recept dobrej chuti. Svojim dielom sa pridružilo i prajné slniečko, a to bol posledný krok k úspechu.

Pripravený program nemal chybu, a tak už k dokonalej atmosfére nechýbalo nič, len ju využiť.
Stánky s občerstvením - cigánskou, pivom, vínom, sladkosťami a drobnými darčekovými predmetmi umožňovali každému vyhovieť, aby sa cítil príjemne.

Úspešnosť podujatia, či ho nazveme „Richtárska varecha“,“ Dni obce“, „Malokarpatský festival“ závisí od dobrej vôle a schopností usporiadateľov, a potom i od súdržnosti a spolupatričnosti občanov. Veríme, že ste taký pekný pocit zažili všetci, ktorí ste boli účastníkmi tohto ročníka. Veríme, že tradícia bude naďalej pretrvávať za Vašej podpory.