Copyright 2024 - Obec Báhoň

Pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" sa dňa 23.10.2011 konalo posedenie s dôchodcami v jedálni ZŠ s MŠ v Báhoni. Program REPETE uvádzal Martin Jakubec, ktorý aj so svojim hosťom p. Lýdiou Volejníčkovou spievali pesničky z Repete. Pre pozretie galérie si otvorte celý článok.