Copyright 2024 - Obec Báhoň

Dňa 26.6.2014 sa na obecnom úrade v obradnej sieni konala slávnosť oceňovania najlepších žiakov ZŠ s MŠ Báhoň v školskom roku 2013/2014.
Ocenenia žiakom odovzdal starosta obce Ing. Ivan Patoprstý.

Sú to nasledovní žiaci:

1. ročník Silvia Rímešová
2. ročník  Dominik Režný, Monika Supeková
3. ročník  Veronika Serafínová
4. ročník  Natália Havierniková
5. ročník  Peter Dubovský
6. ročník  Lenka Husárová
7. ročník  Katarína Múčková
8. ročník  Jana Gubányová
9. ročník  Tereza Almášiová