Copyright 2024 - Obec Báhoň

Prečítajte si článok ku spomienkovej slávnosti v Budmericiach, kliknite na "Čítať ďalej..."

  Roky takmer neviditeľný stál v húštine burín popri štátnej ceste Budmerice-Jablonec   kamenný pomníček na vrcholci s malým krížom a ťažko čitateľným  krátkym textom. Vplyvom zosúvajúceho sa svahu pomaly sa nakláňal do šikmej polohy a hoci raz ho aj vyrovnali, postupne opäť padal. K jeho dôstojnému obnoveniu došlo po 110 rokoch z iniciatívy obce Budmerice, keď v spolupráci so susednými obcami Báhoň, Cífer, Jablonec a Vištuk pripravovali oslavy najväčšej bitky, aká sa kedy na území červenokamenského panstva odohrala. Do povedomia Európanov sa dostala pod názvom Bitka pri Budmericiach a vojnová vrava hrozivo zasiahla aj okolité obce. Budmerice s Jabloncom ľahli popolom, Báhoň, Cífer, Jablonec a Vištuk boli súperiacimi vojskami vyrabované, úroda na poliach a mnohé obydlia zničené. 
  Práve spomienkou k 310. výročiu tohto krviprelievania v centre bojiska na Silnici  účastníci slávnosti v sobotu 8. augusta si uctili pamiatku stoviek padlých bojovníkov. Za účasti hostí – starostov obcí, kňazov a ďalších veľmi zaujímavo prehovoril o priebehu bitky historik Ivan Mrva. Výberom a prednesom príležitostnej poézie vystúpila Janka Neščáková, hrou na fujaru so spevom program doplnil Roman Kuchta a následne zazneli dva ohlušujúce výstrely z historického dela. Po vysviacke pamätníka prítomnými kňazmi a položením venca starostami obcí Jozef Savkuliak vyslovil želanie, aby sme my i naši potomkovia mohli žiť iba v mieri, v šťastí a pohode užívať si život v našich obciach, štáte i vo svete. 
  Súbežne s touto slávnosťou a po nej prebiehala v areáli bývalého Metodicko pedagogického centra Ministerstva školstva SR súťaž Budmerický guláš 2015 s bohatým sprievodným programom. Návštevníci okrem iného mali možnosť na výstavných paneloch sa oboznámiť s archeologickými nálezmi v okolí Silnice a veľmi zaujímavá bola  prezentácia  historických fotografií o živote v Budmericiach v minulom storočí.

(mb)