Copyright 2022 - Obec Báhoň

Pre deti a rodičov hodová artiléria bola opäť zaparkovaná na Potočnej ulici. 
(mb)