Copyright 2019 - Obec Báhoň

Výlet koncom mája južnú Moravu. Foto z akcie potvrdzuje dobrú účasť. :-)

foto


f t g