Copyright 2024 - Obec Báhoň

 Pre žiakov Základnej školy v Báhoni ich pripravila Základná organizácia SZPB v Báhoni spolu s vedením školy mimo školských učební. V prvej hodine v bratislavskom Múzeu polície Slovenskej republiky sa dozvedeli o histórii polície a žandárstva z obdobia minulého storočia i súčasnej činnosti jednotlivých odborov polície. Zaujali ich najmä technické artefakty – používané zbrane, pomôcky a prístroje na dokumentovanie kriminálnych činov.

 Rovnako poučná bola aj návšteva areálu Múzea petržalského opevnenia. V autentických priestoroch bunkra BS-8 žiaci pozorne počúvali fundovaný výklad lektora o vývoji medzinárodnej situácie pred druhou svetovou vojnou, počas nej, doplnené faktami o petržalskom koncentračnom tábore. Vojnové hrôzy priblížil osobnými dramatickými príbehmi konkrétnych ľudí. Pritom si prezreli zbierky munície, ručných zbraní, munície aj veci dennej potreby, ktoré používali vojaci v bunkri. Poučné boli prehliadky jednotlivých sekcií v exteriéri – protitankové a protipechotné prekážky, z obdobia železnej opony po roku 1948 ostnatý plot ostro stráženej hranice medzi východnými socialistickými a západnými kapitalistickými krajinami.
 V susednom Vojenskom cintoríne položením venca k ústrednému krížu sa poklonili pamiatke pochovaných 331 vojakov z 1. svetovej vojny.
 Základná organizácia SZPB v Báhoni takéto náučno-poznávacie autobusové zájazdy pre žiakov a členov SZPB každoročne organizuje vďaka finančným dotáciam z Obecného úradu.  
Milan Bušo