Copyright 2024 - Obec Báhoň

Odpoludnie poslednej októbrovej nedele sa v jedálni Základnej školy nieslo v duchu úcty k starším. Po príhovore starostu obce Ing. Ivana Patoprstého dobrú náladu rozprúdila detská folklórna skupina SPEVÁČIK z Vištuka melodickými ľudovými piesňami.

Pri posedení s občerstvením sa priatelia a známi z horného i dolného konca obce navzájom porozprávali o svojich radostiach a tiež bolestiach. Takže raz za čas dobre padne sa stretnúť so svojimi rovesníkmi z mladých rokov a konštatovať, že napriek všetkému ešte stojí nám za to užívať si život.
Milan Bušo