Copyright 2024 - Obec Báhoň

Nezabudnuteľné zážitky z návštevy a prehliadky historického jadra mesta Olomouca si odniesli seniori z našej základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Túto historickú metropolu Hanej a celej Moravy spoznávali prechádzkou mestskou pamiatkovou rezerváciou aj vďaka podrobnému výkladu miestnej sprievodkyne. Ich putovanie začalo v kostole sv. Mórica a pokračovalo ďalšími najvýznamnejšími pamiatkami mesta. Z nich spomenieme barokový 35 m vysoký stĺp Najsvätejšej trojice s viac ako štyridsiatimi sochami, ktorý je českým kultúrnym dedičstvom a zapísaný aj ako pamiatka UNESCO. Zdokumentovali sme si ho spoločnou fotografiou. Pred Múzeom moderného umenia pohľadom na jeho fasádu zaujala pohybujúca sa socha človeka po rímse z jednej strany na druhú. Miestni hovoria, že je to „lupič“. Záverečnou prehliadkou Arcibiskupského paláca a voľným programom skončilo toto vydarené podujatie, ktoré každému účastníkovi poskytlo nové, zaujímavé informácie z histórie našich moravských susedov. (mb)