Copyright 2024 - Obec Báhoň

Pre rozšírenie vedomostí žiakov našej základnej školy o udalostiach a osobnostiach minulého storočia pripravila Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov za spolupráce so Základnou školou s MŠ v Báhoni s finančnou podporou Obecného úradu autobusový zájazd do Banskej Bystrice a Tajova. Poučná bola návšteva Múzea Slovenského národného povstania a zaujímavé poznatky žiaci získali aj v Pamätnej izbe Jozefa Gregora Tajovského o tomto slovenskom spisovateľovi, jeho manželke Hane Gregorovej a tiež miestnom rodákovi, vynálezcovi v oblasti bezdrôtovej telegrafie Jozefovi Murgašovi. Pri pamätníku umučených v Kremničke položením kytice si uctili ich pamiatku.
(mb)