Copyright 2018 - Obec Báhoň

ORGANIZAČNÝ PORIADOK obecného zastupiteľstva si stiahnete kliknutím sem

 Pre volebné obdobie samosprávy na roky 2014-2018 za poslancov OZ boli zvolení:

 Ing. Ivan Patoprstý -  starosta obce

 Mgr. Pavol Haviernik - zástupca starostu

 Danková Veronika Mgr., od 21. júna 2017 Švorc Adam Ing.
 Hollá Katarina
 Hrčka Miroslav
 Krajčovičová Iveta Mgr.
 Švorc Dušan
 Vavrovič Rudolf

OZ 2014-2018
Na fotografii zľava: 
Hollá Katarína, Švorc Dušan, Danková Veronika Mgr., Haviernik Pavol Mgr., Patoprstý Ivan Ing., Hrčka Miroslav, Vavrovič Rudolf, Krajčovičová Iveta Mgr.


1. Komisia finančno-stavebná a verejného poriadku:

 predseda - Miroslav Hrčka

 z poslancov - Rudolf Vavrovič, Dušan Švorc
 z občanov obce - Ing. Iveta Jankovičová
 za OÚ - Zuzana Masaryková, Andrea Hrnčiarová

2. Komisia pre školstvo, kultúru, šport a sociálne veci :

 predseda - Mgr. Krajčovičová Iveta

 z poslancov - Ing. Švorc Adam, Hollá Katarína
 z občanov obce - Mgr. Jarmila Fundárková, Mgr. Veronika Danková
 za OÚ - Eva Lojová, Mgr. Lucia Zemčíková

3. Komisia pre riešenie sťažností podľa Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Báhoň

 predseda - Rudolf Vavrovič
 členovia - Mgr. Iveta Krajčoviová, Mgr. Pavol Haviernik
 náhradník - Katarína Hollá

4. Komisia pre kontrolu majetkových pomerov starostu obce

 Mgr. Pavol Haviernik, Ing. Švorc Adam, Miroslav Hrčka


f t g