Copyright 2021 - Obec Báhoň

ORGANIZAČNÝ PORIADOK obecného zastupiteľstva si stiahnete kliknutím sem

 Pre volebné obdobie samosprávy na roky 2018-2022 za poslancov OZ boli zvolení:

 Ing. Ivan Patoprstý -  starosta obce

 Mgr. Pavol Haviernik - zástupca starostu

 Miroslav Hrčka,  Hollá Katarina,  Krajčovičová Iveta Mgr.,  Monika Mačayová Ing.,  Adam  Švorc Ing.,  Vavrovič Rudolf


 Na fotografii zľava: 
 Hrčka Miroslav, Haviernik Pavol Mgr., Krajčovičová Iveta Mgr., Patoprstý Ivan Ing., Vavrovič Rudolf, Monika Mačayová Ing., Hollá Katarína, Adam  Švorc Ing. 

 

 


1. Komisia finančno-stavebná a verejného poriadku:

 predseda - Miroslav Hrčka

 za poslancov - Rudolf Vavrovič, Ing. Adam Švorc, Mgr. Pavol Haviernik
 za OÚ - Zuzana Masaryková, Andrea Hrnčiarová

2. Komisia pre školstvo, kultúru, šport a sociálne veci :

 predseda - Hollá Katarína

 za poslancov - Mgr. Iveta Krajčovičová, Ing. Monika Mačayová
 za občanov obce - Mgr. Jarmila Fundárková
 za OÚ - Eva Lojová, Mgr. Lucia Zemčíková

3. Komisia pre riešenie sťažností podľa Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Báhoň

 predseda - Rudolf Vavrovič
 členovia - Mgr. Iveta Krajčovičová, Mgr. Pavol Haviernik
 náhradník - Katarína Hollá

4. Komisia pre kontrolu majetkových pomerov starostu obce

 Mgr. Pavol Haviernik,  Ing. Monika Mačayová, Miroslav Hrčka


f t g