Copyright 2019 - Obec Báhoň
Vážení občania, 
zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania v druhom kole v našom volebnom okrsku je k dispozícii na stiahnutie tu . 

f t g