Copyright 2023 - Obec Báhoň

OBEC  B Á H O Ň, ul. SNP 65 , 900 84 Báhoň, tel. 033/6455340


O Z N A M

Územný plán obce Báhoň

na webovom sídle obce, v sekcii Samospráva - časť Dokumenty je zverejnená PRACOVNÁ verzia územného plánu obce.

Pripomienky a žiadosti o zaradenie pozemkov do územného plánu je potrebné posielať na Obecný úrad písomne alebo elektronicky najneskôr do dňa 31.7.2022

 

Ing. Ivan Patoprstý

starosta obce