Copyright 2023 - Obec Báhoň

Pamiatky

Súsošie padlým v 1. a 2. svetovej vojne (priestranstvo pred OÚ)

Kostol sv. Františka z Assisi

Kríže a sochy svätých (umiestnenia doplníme priebežne)