Copyright 2024 - Obec Báhoň

Najstaršie dejiny

 Ako zaujímavosť ohľadom našej obce predkladáme návštevníkom možnosť pozieť si zopár externých zdrojov historických máp, kde sa dá dohľadať aj naša obec. Prajeme príjemné chvíle skúmaním historických záznamov!

 

 Historická ortofotomapa Slovenska (zdroj: http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/Default.aspx ), Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine, TU Zvolen
Mapa umožňuje prepínať historický (1950) a súčasný (2010) stav a zopár iných trikov ktoré si vyskúšate v menu mapy.
Naša obec je na tomto odkaze:
http://mapy.tuzvo.sk/hofm/default.aspx?pcx=-546732&prx=-545971&pcy=-1265097&pzl=25&pamap=0&pcnames=1&pepoch=0

 Ďalší zdroj je Hungaricana (zdroj: https://maps.hungaricana.hu/en/map/ )
Kliknutím na tlačidlo Layers vpravo hore si môžete vybrať vrstvu mapy, podľa roku vytvorenia mapy. Ako príklad je zvolená First Military Survey (1763-1787), odkaz je nižšie.
Naša obec je na tomto odkaze:
https://maps.hungaricana.hu/en/map/?layers=google-roadmap%2Cvector-data%2Cfms-hungary&bbox=1937668.4109141387%2C6156481.330725873%2C1946840.85430836%2C6160604.152939005
Oddialením sa dajú pozerať aj iné časti - prakticky celá Európa.