Copyright 2020 - Obec Báhoň

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku oznamuje občanom, že na Obvodnom oddelení Policajného zboru Modra prišlo k zmene telefónneho čísla. Pôvodné telefónne čísla 033 6472333, 033 6472334 boli zrušené. Telefonický kontakt na stálu službu OO PZ Modra je 096152 3905, alebo 096152 3906.


f t g