Copyright 2020 - Obec Báhoň

Dňa 26.6.2013 sa konalo na OÚ v Báhoni prijatie najlepších žiakov v školskom roku 2012/2013 ZŠ Báhoň u starostu obce.

Všetkým odmeneným gratulujeme a do ďalšieho roka želáme veľa študijných úspechov.
(Pre foto a zoznam žiakov prosím čítajte celý článok)

Sú to: zľava doprava zhora
Richard Masaryk
Kristína Krajčírová
Veronika Šuplatová
Klaudia Protušová
Kristína Danielová
Natália Havierniková
Katarína Múčková
Mária Šuplatová
Júlia Počuchová
Dominika Korbeličová
Kristína Hajtášová
Bibiana Heribanová
Lukáš Valko
Dominika Čechovičová
Peter Dubovský


f t g