Copyright 2020 - Obec Báhoň

Platobný systém E-KOLOK už aj v našom kraji

Nový platobný systém E-KOLOK  ako súčasť elektronizácie verejnej správy predstavuje úplne nový koncept platenia správnych a súdnych poplatkov. Cieľom je zvýšiť komfort občana a firiem pri platení správnych a súdnych poplatkov (v novom platobnom systéme už nie sú potrebné papierové kolky). V rámci nového systému sa postupne inštalujú samoobslužné platobné terminály, ktoré okrem hotovosti umožňujú aj platbu kartou.

(čítajte celý článok)

V prvej fáze boli do nového systému E-KOLOK pripojené pracoviská Ministerstva vnútra, ako aj najväčšie katastrálne úrady v krajských mestách. V súčastnosti je obyvateľom Bratislavského kraja k dispozícií 12 platobných terminálov. Klienti môžu uhrádzať správne poplatky prostredníctvom platobného systému E-KOLOK v nasledujúcich úradoch:

Senec (Klientské centrum Senec, Hurbanova 21)
Pezinok (Okresný dopravný inšpektorát - odd. dokladov Pezinok, Šenkvická 14)
Malacky (Okresný dopravný inšpektorát-odd.dokladov Malacky, Zámocká )
Okresný úrad BA, katastrálny odbor - Ružová dolina 27
Krajský dopravný inšpektorát BA - Kopčianska 84 (2x)
Bratislava - odd. dokladov -  Prezídium PZ Račianska 45, BA IV - M.Sch.Trnavského 1, BA V - Záporožská 8, BA I - Sasinkova, BA II - Ružinovská 1/B, BA III - Vajnorská 25


f t g