Copyright 2021 - Obec Báhoň

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021


Na Slovensku sa prvýkrát v histórii uskutočnilo integrované sčítanie, ktoré bolo založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov získaných od obyvateľov. Rozhodujúcim okamihom sčítania, bola polnoc  z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 bolo plne elektronickým sčítaním a prebiehalo v dvoch etapách:
1.  sčítanie domov a bytov
2.  sčítanie obyvateľov
Sčítanie domov a bytov prebiehalo v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021, tentokrát bez účasti obyvateľov obce. Obec využila pre vyplnenie požadovaných údajov pre účely sčítania domov a bytov rôzne administratívne zdroje, ale hlavne podklady z obecnej evidencie a údaje z terénneho zisťovania.
Sčítanie obyvateľov sa uskutočnilo v období od 15. februára do 31. marca 2021. Každý občan mal počas šiestich týždňov možnosť sa sčítať sám z tepla domova elektronicky, pomocou sčítacieho formulára.
Z celkového počtu obyvateľov Báhoňa 1 872, využilo možnosť samosčítania 89,5 % obyvateľov.
Pre občanov, ktorí nevyužili možnosť samosčítania do 31. marca 2021, bolo určené asistované sčítanie obyvateľov, ktoré prebiehalo v termíne od 3. mája do 13. júna 2021.
Po asistovanom sčítaní máme spočítaných 96% obyvateľov našej obce.
Konečné výsledky sčítania v roku 2021 budú zverejnené Štatistickým úradom Slovenskej republiky.


f t g