Copyright 2023 - Obec Báhoň

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 26.septembra, t.j. sobota, bude obmedzená prevádzka na Zbernom dvore v Báhoni.
Z dôvodu uzavretia skládky odpadov v Senci sa až do odvolania nebude na zbernom dvore v Báhoni odoberať objemný odpad, t.j. nábytok, čalúnený nábytok, postele, matrace, zmiešaný objemný odpad a stavebná suť, ktoré sa ukladajú do veľkokapacitných kontajnerov.
Na zberový dvor bude možné vyvážať len separované komodity, ako je papier, sklo, kovy, plasty, tetrapaky a bioodpad.

Tieto nariadenia platia až do odvolania.

Ďakujeme za dodržiavanie týchto obmedzení.

Oznámenie od firmy AVE si prečítate v pokračovaní článku.


OZNAM

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., v zastúpení jej generálnym riaditeľom RNDr. Petrom Krasnecom Vám oznamuje, že s účinnosťou od 1.septembra 2020 je skládka odpadov vo sv. Martine z dôvodu blokovania rozšírenia skládky dočasne ZATVORENÁ.

Z uvedeného dôvodu nebudeme až do odvolania vyvážať objemný a stavebný odpad umiestnený vo veľkoobjemových kontajneroch.
Súčasnú situáciu s vývozom týchto komodít intenzívne riešime s príslušnými štátnymi orgánmi vrátane Ministerstva Životného prostredia Slovenskej republiky.

O ďalšom vývoji situácie a vývoze odpadov Vás budeme priebežne informovať.

Ďakujeme za pochopenie vzniknutej situácie.