Copyright 2024 - Obec Báhoň

Báhonské noviny

Báhonské noviny - miestne periodikum, vychádza 3 - 4 krát do roka.
Štatút BN si stiahnete kliknutím sem.

Redakčná rada: Jarmila Fundárková, Zita Miháliková, Viktória Nemčovičová
Adresa redakcie: Obecný úrad , SNP 65, 900 84 Báhoň
Štatút redakčnej rady BN si stiahnete kliknutím sem.

Na stiahnutie vo formáte PDF sú BN k dispozícii kliknutím na dané číslo novín.

3/2023

1/2022 ,

1/2021 , 2/2021

1/2020 , 2/2020

1/2019 , 2/2019 , 3/2019

1/2018 , 2/2018 , 3/2018 , 4/2018

1/2017 , 2/2017 , 3/2017 , 4/2017

1/2016 , 2/2016 , 3/2016 , 4/2016

1/2015 , 2/2015 , 3/2015 , 4/2015

1/2014 , 2/2014 , 3/2014 , 4/2014

1/2013 , 2/2013 , 3/2013 , 4/2013

1/2012 , 2/2012 , 3/2012

1/2011 , 2/2011 , 3/2011

1/2010 , 2/2010 , 3/2010

1/2009 , 2/2009 , 3/2009

1/2008 , 2/2008 , 3/2008

1/2007 , 2/2007