Copyright 2020 - Obec Báhoň

Báhonské noviny

Báhonské noviny - miestne periodikum, vychádza 3 - 4 krát do roka.
Štatút BN si stiahnete kliknutím sem. 

Redakčná rada: Jarmila Fundárková, Zita Miháliková, Viktória Nemčovičová
Adresa redakcie: Obecný úrad , SNP 65, 900 84 Báhoň
Štatút redakčnej rady BN si stiahnete kliknutím sem. 

 

Na stiahnutie vo formáte PDF sú BN  k dispozícii kliknutím na dané číslo novín.

01/2018 ,

01/2017 , 02/2017 , 03/2017 , 04/2017

01/2016 , 02/2016 , 03/2016 , 04/2016

01/2015 , 02/2015 , 03/2015 , 04/2015

01/2014 , 02/2014 , 03/2014 , 04/2014

01/2013 , 02/2013 , 03/2013 , 04/2013

01/2012 , 02/2012 , 03/2012

01/2011 , 02/2011 , 03/2011

01/2010 , 02/2010 , 03/2010

01/2009 , 02/2009 , 03/2009

01/2008 , 02/2008 , 03/2008

01/2007 , 02/2007


f t g