Copyright 2018 - Obec Báhoň

Združenia a organizácie

 S nárastom počtu mladých rodín v obci sa čoraz intenzívnejšie ukazovala potreba vhodného zariadenia pre najmenšie deti. Žiadosti rodičov vypočula zdravotná sestra Alena Mikušová aj Obecný úrad a vzájomným porozumením dosiahli dohodu o prenájme školského bytu pri Materskej škole a jeho účelovej prestavbe na nebytové priestory.

Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia

Predseda: Juraj Gažo

 

Klub vinárov pri ZO SZZ

 

Predseda: Ing. František Šarmír

 

Jednota dôchodcov Slovenska, Základná organizácia

 

Predseda: Helena Krupová 

 

Poľovnícke združenie JAVOR

 

Predseda: Milan Parajka

 

Jednota, spotrebné družstvo, Dozorný výbor

 

Predseda: Milan Bušo

 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Základná organizácia             

 

Predseda: Milan Bušo

 

Športový klub Báhoň

 

Prezident: Jozef Cichý

 

Futbalové družstvá: prípravka, žiaci, dorast, seniori

 

 


f t g