Copyright 2024 - Obec Báhoň

Združenia a organizácie

Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia

Predseda: Juraj Gažo

 

Klub vinárov pri ZO SZZ 

Predseda: Ing. František Šarmír

 

Jednota dôchodcov Slovenska, Základná organizácia

Predseda: Eva Nováková

 

Poľovnícke združenie JAVOR

Predseda: Milan Parajka

 

Jednota, spotrebné družstvo, Dozorný výbor

Predseda: Milan Bušo

 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Základná organizácia             

Predseda: Milan Bušo

 

Športový klub Báhoň

Prezident: Tomáš Bartko

Futbalové družstvá: prípravka, žiaci, dorast, seniori

 S nárastom počtu mladých rodín v obci sa čoraz intenzívnejšie ukazovala potreba vhodného zariadenia pre najmenšie deti. Žiadosti rodičov vypočula zdravotná sestra Alena Mikušová aj Obecný úrad a vzájomným porozumením dosiahli dohodu o prenájme školského bytu pri Materskej škole a jeho účelovej prestavbe na nebytové priestory.