Copyright 2022 - Obec Báhoň

 S nárastom počtu mladých rodín v obci sa čoraz intenzívnejšie ukazovala potreba vhodného zariadenia pre najmenšie deti. Žiadosti rodičov vypočula zdravotná sestra Alena Mikušová aj Obecný úrad a vzájomným porozumením dosiahli dohodu o prenájme školského bytu pri Materskej škole a jeho účelovej prestavbe na nebytové priestory.

Dňa 1. decembra 2016 sa začala prevádzka v súkromných detských jasliach pre deti od 1 do 3 rokov. Spoločne s ďalšou učiteľkou každodenne pripravujú pre 15 detí zábavné i náučné programy a celú činnosť dokumentujú fotografiami v albume. Rodičia nahliadnutím do pestrého, výtvarne zaujímavého albumu získavajú prehľad o všetkom, čím sa ich deti počas pobytu v zariadení zaoberajú.

(mb)

(kliknutím sa dostanete na facebookový profil jaslí)

{gallery}jasle{/gallery}