Copyright 2019 - Obec Báhoň

Vážení občania, 

zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania v našom volebnom okrsku je k dispozícii na stiahnutie tu .

Druhé kolo sa koná 29. marca 2014. 


f t g