Copyright 2019 - Obec Báhoň
Vážení občania, 
zápisnica o výsledku hlasovania do európskeho parlamentu v našom volebnom okrsku je k dispozícii na stiahnutie tu  .

f t g