Copyright 2019 - Obec Báhoň

 Výsledky komunálnych volieb, konaných dňa 15.11.2014
 v obci B á h o ň

 Počet oprávnených voličov : 1405 občanov
 Volieb sa zúčastnilo 803 občanov


 V o ľ b y starostu obce :

 Ivan Patoprstý, Ing., 627 hlasov
 Iveta Krajčovičová, Mgr., 148 hlasov
 Tibor Nemčovič, 51 r.,  21 hlasov

 Voľby poslancov obecného zastupiteľstva :
 Za poslancov OZ boli zvolení :

 1.  Veronika Danková, Mgr., 456 hlasov
 2.  Rudolf Vavrovič, 433 hlasov
 3.  Miroslav Hrčka, 365 hlasov
 4.  Pavol Haviernik, Mgr., 347 hlasov
 5.  Iveta Krajčovičová, Mgr., 327 hlasov
 6.  Dušan Švorc, 323 hlasov
 7.  Katarína Hollá, 312 hlasov

 Náhradníci poslancov obecného zastupiteľstva :

 Adam Švorc, 311 hlasov
 Anna Machová, 273 hlasov
 Ladislav Pethὅ, 266 hlasov
 Jarmila Fundárková, Mgr., 235 hlasov
 Martin Klokner, 200 hlasov
 Stanislav Strážay, 190 hlasov
 Tibor Nemčovič, 165 hlasov
 


f t g