Copyright 2019 - Obec Báhoň

Výsledky hlasovania v referende za obvod Báhoň:

Celkový počet voličov: 1414
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 369
Počet platných hlasovacích lístkov: 367
Účasť na referende: 26,09 %

Odpovede  na otázky:

Otázka č.1: Áno 356, Nie 10
Otázka č.2: Áno 344, Nie 19
Otázka č.3: Áno 338, Nie 26

 


f t g