Copyright 2022 - Obec Báhoň

Vážení občania,

zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania v našom volebnom okrsku je k dispozícii na stiahnutie tu.

Druhé kolo sa koná 30. marca 2019.