Copyright 2021 - Obec Báhoň

Vážení občania,

zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania v druhom kole v našom volebnom okrsku je k dispozícii na stiahnutie tu.


f t g