Copyright 2024 - Obec Báhoň

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Báhoni

Obec Báhoň uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:

Volebný obvod č. 1
poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Matúš Almáši, 19 r., študent, Kresťanskodemokratické hnutie
2. Adam Danko, 23 r., konštruktér, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Pavol Haviernik, Mgr., 46 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
4. Jana Krafčíková, Mgr., 43 r., sociálna pracovníčka, Kresťanskodemokratické hnutie
5. Ivan Lietava, 39 r., skladník - vodič, Kresťanskodemokratické hnutie
6. Monika Mačayová, Ing., 44 r., štátna zamestnankyňa, Kresťanskodemokratické hnutie
7. Rudolf Vavrovič, 58 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.
V Báhoni
Dátum: 13.09.2022